Lešková Dolenská, Kateřina: úvodník

Vážení čtenáři,

šesté číslo letošního roku je v mnohém skutečně poslední. Uzavírá nejen 55. ročník Loutkáře, ale končí se i jeho dosavadní podoba. Od příštího roku se totiž Loutkář promění ve čtvrtletník. Dobrá zpráva je, že cena ročního předplatného zůstává nezměněna a jednotlivým číslům se adekvátně navýší počet stran, abyste nepřišli nijak zkrátka. Co si od této změny slibujeme, je možnost publikovat obsáhlejší komponované celky na různá témata, která hýbou divadelním světem.

Čekají nás zejména exkurze za loutkami do jiných uměleckých druhů a žánrů (fyzické a alternativní divadlo, tanec a nový cirkus, hudební divadlo, činohra). Tento cyklus by měl odpovědět na otázky, jak se loutkářský obor proměňuje a jakou úlohu dnes sehrává v divadelní kultuře jako takové. Naším záměrem je také vyprovokovat debatu s teoretiky umění o re-definování pojmu loutka a jeho užití v teatrologické praxi. Posun ve vnímání loutek a loutkového divadla by měl být i hlavním tématem mezinárodního odborného sympozia konaného u příležitosti 26. ročníku přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem.

Pokračovat bude volný seriál zahrnující pohled na Loutkářská muzea v Evropě i u nás a velký dluh bychom chtěli i nadále splácet loutkářům, kteří působili či působí v televizi anebo se věnují animovanému filmu, a to nejen publikováním rozsáhlé studie Pavla Jiráska, která se týká právě loutek v tvorbě Č(S)T v letech 1950–2000. Ke 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara připravujeme komponovaný materiál o uvádění jeho her na loutkovém divadle a pochopitelně během roku připomeneme i mnohá další výročí a jubilea.

Loutkář bude ovšem i nadále reflektovat všechny projevy oboru od tradičního loutkářství, přes studentské práce, produkce profesionálních divadel, festivalové dění doma i v zahraničí, crossoverové projekty až po amatérskou činnost. Zůstane zkrátka stále tím, čím od svých počátků vždycky byl, tj. obsažnou kronikou a zdrojem informací o celém loutkářském oboru ve všech jeho podobách.

Novinkou příštího ročníku bude i mírná proměna vizuální podoby časopisu a větší důraz na naši sesterskou platformu – webovou stránku www.loutkar.eu, kde jsou již dnes k dispozici aktuality, původní recenzní glosy a pozvánky na premiéry, vernisáže i jednorázové projekty. Pro milovníky digitálních periodik spustíme také možnost cenově zvýhodněného elektronického předplatného.

Doufám, že vás výhled do nového ročníku patřičně nalákal!

Za celou redakci vám přeji do nového roku vše dobré a spoustu inspirativního čtení

Kateřina Lešková Dolenská

Loutkář 6/2015, s. 1.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.