Loutkar.online

Malíková, Nina: Odešel Miguel Arreche – přítel českých loutkářů

Nikdy bych si nepomyslela, když jsem viděla letos v září na sluncem osvětleném charlevillském Place ducale Miguela Arreche v živé debatě s jedním z jihoamerických loutkářů, že ho vidím naposledy. A když přišla nečekaná zpráva o jeho náhlém odchodu, prošla mi hlavou všechna setkání s ním, včetně toho prvního.

Na počátku 90. let přišel Miguel do Loutkáře jako host ARTAMY, kde ho na naši redakci nasměrovali trochu paradoxně především jako ředitele amatérského pěveckého festivalu ve španělské Tolose. Ano, už tehdy organizoval nejen tento festival, ale také festival loutkářský, který původně zahrnoval spíše neprofesionální loutkářské skupiny. Doporučila jsem návštěvu Mateřinky, kam byl skutečně ještě téhož roku jako host pozván. A tak začala dlouhá řada jeho setkání, přátelství a aktivit s českými loutkáři a propagací českého loutkářství vůbec. Zahrnovala několikeré hostování českých profesionálních loutkových divadel (kromě Naivního divadla Liberec to bylo i Divadlo Alfa a Divadlo DRAK) i skupin (především Teátr Víti Marčíka, Divadlo Líšeň či soubor Karomato) a vyvrcholilo velkou výstavou \\\„Okno do českého loutkářství\\\“ v Tolose v r. 2007.

Miguel Arreche se stal v roce 2000 v Magdeburku za bouřlivé podpory španělsky mluvících zemí generálním sekretářem UNIMA a hned od počátku v této funkci prokázal především své organizační a manažerské schopnosti. A historickou pravdou je, že to byla jeho zásluha, že se pod vedením tehdejší prezidentky UNIMA Margarety Niculescu zasloužil o dokončení letitého projektu UNIMA – o vydání Světové encyklopedie loutkářského umění .

Miguel, hrdý na to, že je Bask, vykazoval všechny črty baskické povahy – tvrdohlavost, neústupnost i zaujetí pro cíl, který si zvolil. Všichni si ho ale pamatujeme především jako velkorysého člověka, věrného a laskavého přítele českých loutkářů. Bude nám chybět nejen na všech setkáních UNIMA, včetně kongresu v roce 2015 v Tolose a San Sebastianu, který začal připravovat. Bude nám chybět jeho přátelský úsměv, smysl pro humor, citlivost i hodiny vášnivých debat týkajících se dalších projektů UNIMA a propagace loutkového divadla vůbec.

Dovolte mi, abych mu aspoň tímto způsobem poslala do jeho milované Tolosy za nás za všechny vděčnou vzpomínku a poděkování.

Nina Malíková, předsedkyně českého střediska UNIMA

Loutkář 5/2013, s. 3.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.