Redakce: Kurýr - Anketa

Novinky v českých divadlech

Tato anketa byla rozeslána všem českým statutárním divadlům (plus nezávislému souboru Buchty a loutky) s cílem informovat loutkářskou veřejnost o tom, co je v souborech nového, co chystají a také, jak se jich dotýká – bohužel kontinuální – snižování rozpočtu. Všem respondentům za odpovědi děkujeme; soubory jsou řazeny abecedně.

1. Chystáte do následující sezóny 2013/14 v divadle nějaké zásadní novinky?

2. Dotklo se vašeho divadla výrazné zeštíhlení podpory kultury v posledních letech? Hospodaříte s dostačujícím rozpočtem nebo už jste museli sáhnout k úsporným opatřením?

3. Jaký je váš dramaturgický plán pro další sezónu?

4. Chystáte nějaké doplňkové, nadstavbové akce nad rámec standardního divadelního provozu?

Buchty a loutky, Praha (odpověděl Marek Bečka)

1. Myslím, že jedeme stále svým pravidelně nepravidelným způsobem. Změny jsou pořád, ale zatím ne fatální.

2. Ano, dotklo, ale od začátku své činnosti jsme zvyklí se spoléhat sami na sebe, když jsme v první polovině devadesátých let začínali po návratu z chebského angažmá na volné noze, žádné granty ještě nebyly a my jsme přesto fungovali podobně jako teď. Čili náš rozpočet je pořád dostačující, spíše se mu vždycky přizpůsobíme, až nakonec umřeme a naše loutky si rozeberou jiná divadla, jako jsme to my kdysi udělali se svými předchůdci.

3. Teď zkoušíme společný projekt s Collegiem Marianum, barokním hudebním uskupením, uvedeme spolu v červnu operu Calisto. Na podzim pak nazkoušíme hudební pohádku pro malé děti O šťastném skřítkovi. Na rok 2014 máme zatím vymyšlené oživování tradic…

4. Ano, ano, 14. září proběhne v Kinského sadech už, myslím posedmé, festival Buchty a loutky dětem. Zahraniční festivaly budeme taky příležitostně navštěvovat, chystáme se do Německa. A jinak myslím, že my sami jsme kulturní akce, byť stárnoucí…

Divadlo DRAK, Hradec Králové (odpověděla ředitelka Eliška Finková)

1. Změny v sezoně 2013/14 nechystáme. Zásadní změny nastanou až se sezónou 2014/15, kdy nastoupí nový umělecký šéf.

2. Naše divadlo je založeno městem a krajem a zejména ze strany města je podíl financování rozhodující. A naštěstí stabilní. K zásadním restrikcím jsme tedy nemuseli přistupovat, ale samozřejmě v průběhu všech let žijeme úsporně.

3. Divadlo DRAK uvede v sezóně 2013–2014 čtyři nové premiéry. V říjnu inscenaci Poslední trik G. M. v režii Jiřího Havelky, v listopadu novou vánoční hru Hej, mistře v režii Filipa Humla, v březnu inscenaci Podivuhodný cirkus doktora Tarzana v režii Marka Zákosteleckého a v dubnu Indiánskou pohádku v režii Jiřího Vyšohlída.

4. Všechny zmíněné aktivity již mnoho let realizujeme a budeme v nich pokračovat i v příští sezóně.

Letos proběhne 19. ročník festivalu Divadlo evropských regionů. Podruhé se uskuteční festival Gaudeamus Theatrum – mezinárodní setkání studentů a pedagogů vysokých uměleckých škol.

V roce 2010 byl zahájen provoz v Labyrintu Divadla DRAK, který poskytuje ideální možnost pro propojení umění a vzdělávání a otevírá prostor pro konání workshopů pro děti z mateřských a základních škol, studentů středních škol i pro rodiče s dětmi.

V rámci cyklu Celé Česko čte dětem pořádáme pravidelně akci DRAK čte dětem, jedenkrát za měsíc se v divadle konají koncerty.

Divadlo se také pravidelně zúčastňuje zahraničních festivalů, věříme, že přijdou pozvání i v příští sezóně.

S partnery ze Slovinska a Estonska spolupracujeme na projektu European Puppetry Konwledge Exchange, který je podpořen z fondu evropského programu Culture pro období 2013 až 2015.

Divadlo Lampion, Kladno (odpověděl umělecký šéf Daniel Přibyl)

1. V průběhu sezony 2012/13 došlo ke změně vedení souboru, Zitu Morávkovou vystřídal Daniel Přibyl. Své priority vidí v budování originálního repertoáru ze žánrových titulů realizovaných se zvláštním akcentem na výtvarnou metaforu, dále v koncepční práci se stálým desetičlenným souborem s patřičným důrazem na odbornou specializaci v animaci loutek a hereckou i muzikální flexibilitu, a konečně v užší spolupráci souboru Lampionu se souborem Městského divadla Kladno (tedy aranžmá dvou souborů fungujících ve vzájemné symbióze ve společném ekonomicko-provozním subjektu Divadla Kladno s.r.o.).

Z uměleckého souboru odešel Drahomír Mráz, novým členem je od září 2013 Jiří Hajdyla.

Zásadním momentem sezony 2013/14 je otevření zrekonstruované budovy Městského divadla Kladno. Skončí tak na jaře 2014 několikaleté provizorium, během kterého v prostorách Divadla Lampion hrály a zkoušely současně dva umělecké soubory. Lampionu se tak nejen zvýší pracovní komfort, ale také počet repríz a od podzimu 2014 i počet premiér.

2. K úsporným opatřením muselo divadlo sáhnout kvůli rekonstrukci historické budovy Městského divadla (jejímž důsledkem bylo celkové omezení provozu obou kladenských uměleckých souborů). Toto omezení je dočasné, ovšem po dokončení rekonstrukce, tj. v příštím roce, bude Divadlo Lampion hospodařit se stejnými finančními prostředky jako v roce 2011. Ministerstvo kultury i Středočeský kraj nepřispívají na činnost Divadla Lampion v současné době ani korunu, veškerá tíha financování leží pouze na městském rozpočtu. Divadlo Lampion je přitom jediným statutárním divadlem pro děti a mládež ve Středočeském kraji.

3. V sezoně 2013/14 připraví Divadlo Lampion tři premiéry:

Bela Schenková: Klaun Bruno a kouzelný klíč. Příběh o štěstí a lásce, o závisti i nenávisti zavede nejmenší diváky do cirkusového šapitó. Uvidí mimo jiné krotitelku pudlů slečnu Delfínu, provazochodkyni Babulu Bulu, bleší cirkus, tříhlavou ženu a mnohá další neuvěřitelná čísla. Režie: Bela Schenková, dramaturgie: Zuzana Vojtíšková, výprava: Barka Zichová, hudba: Jana Štromská. Česká premiéra 20. 12. 2013.

J. R. R. Tolkien: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Dobrodružná a nebezpečná cesta za pokladem pro všechny trpaslíky, elfy, hobity a také děti i jejich rodiče. Režie: Marek Bečka a Vít Brukner, výprava: Marie Jirásková, hudba: Vít Brukner. Premiéra v dubnu 2014.

Třetí novou inscenaci připraví pro Divadlo Lampion režisérka Zoja Mikotová s premiérou v červnu 2014.

4. Divadlo Lampion spolupořádá ve svých prostorách vždy na jaře Festival amatérského divadla, otevřený všem žánrům, včetně loutkového divadla. Na jaře 2014 se bude konat 3. ročník. V rámci regionální výměny plánuje Lampion na listopad 2013 hostování ve Francii.

Divadlo loutek (odpověděl umělecký šéf Václav Klemens)

1. Pro následující sezónu nechystáme žádnou z uvedených změn.

2. Naše divadlo pracuje v poměrně přísné rozpočtové kázni, díky které zatím nemuselo sáhnout k nějakým razantním úsporným opatřením, nicméně rozpočet je to velice napjatý.

3. Josef Kainar: Zlatovláska (režie: V. Klemens, premiéra 20. září 2013)

Jan Werich: Až listí opadá z dubu (režie: P. Nosálek, premiéra listopad 2013)

Martin Geišberg: O neposlušné Aice (režie: M. Geišberg, premiéra leden 2014)

František Vlček, Bořivoj Zeman: Šíleně smutná princezna (režie: L. Málková, premiéra březen 2014)

Duda Paiva: Marvin (režie a choreografie: D. Paiva – M. van Dullemen, premiéra květen 2014)

4. K tomu, co již připravujeme, patří:

10. ročník mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse (22. – 27. 9. 2013)

Účast na 1. mezinárodním festivalu divadla pro děti ve Wroclawi (září 2013)

Premiéru pohádky pro nevidomé a děti se zbytky zraku Malý a Veliký (říjen 2013)

Účast na 12. ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně (listopad 2013)

Uspořádání výstavy k šedesátinám divadla (listopad-prosinec 2013)

Slavnostní večer k 60. výročí založení divadla spojený se křtem publikace, která bude mapovat 60 let historie divadla (12. prosince 2013)

Další premiéru v linii Přesčas (členové uměleckého souboru na základě vlastní iniciativy a mimo dramaturgický plán vytvářejí ve svém volném čase, tedy přesčas, inscenace či projekty pro alternativní scénu)

Divadlo Minor (odpověděla dramaturgyně Petra Zichová)

1. Hodláme nadále experimentovat s různorodým uspořádáním velkého sálu, spojeného s vyndáváním sedadel. Již v této sezóně vznikla inscenace Naše rodina (režie Braňo Holiček) odehrávající se v sále bez sedadel. Slibujeme si od této změny bližší kontakt s divákem a vůbec útulnější a soustředěnější atmosféru.

2. Divadlo Minor nemá v tomto směru žádné výraznější potíže, ovšem počet zaměstnanců se snížil a provoz divadla se za poslední roky také zefektivnil.

3. 15. září bude mít premiéru „lesní revue“ O Smolíčkovi v režii Evy Nosálkové, na leden 2014 plánujeme inscenaci týmu Jakub Vašíček – Tomáš Jarkovský, na Malé scéně dá průchod své tvořivosti Jiří Jelínek a v březnu bude mít premiéru titul v režii Apoleny Novotné, jehož autorská práva jsou momentálně v jednání.

4. Naší největší nadstavbou je nově zrekonstruovaná pasáž, kde najdete např.: celoroční interaktivní výstavu či obchod Divadla Minor. Pořádáme zde tvůrčí dílny pro děti, jarmarky, křty knih, společenská setkání atd. Jedná se vlastně o jakési rozšířené divadelní foyer, ve kterém tušíme velký potenciál a hodláme jej rozvíjet.

Divadlo Radost, Brno (odpověděl ředitel Vlastimil Peška)

1. Zásadní změny nechystáme. Není potřeba. Vše funguje jak má.

2. Hospodaříme již druhý rok se sníženým rozpočtem o celých 20%. Je to kruté a téměř nelidské. Například jevištní technici berou platy na úrovni životní bídy.

Museli jsme samozřejmě sáhnout k úsporným opatřením a zvýšili jsme počet odehraných představení. Mezi úsporná opatření např. patřila výroba nové inscenace s použitím archivních loutek a scény (Sněhurka). Byli jsme i nuceni zvýšit vstupné. Zatím přežíváme, ale příští rok, pokud nám nebude vrácen rozpočet na původní výši, dojde k neudržitelné situaci. V této chvíli čerpáme rezervní fondy a na provoz používáme i investiční fond. Po vyčerpání těchto fondů dojde zákonitě ke kolapsu.

3. Macourek, Born: Mach a Šebestová, Peška: Ušatá pohádka, Kastnerová a Schmidtová: Líná babička a Mozart: Kouzelná flétna.

4. Divadlo Radost se každý rok účastní brněnského festivalu Divadelní svět Brno. V příští sezóně přebírá nad tímto mezinárodním festivalem dramaturgickou odpovědnost.

V příštím roce oslaví Divadlo Radost 65. výročí svého založení.

Divadlo rozmanitostí (odpověděl umělecký šéf Tomáš Alferi)

1. Hrací prostory jsme rozšířili o „Malou hernu“, studiovou scénu, která vychází vstříc nejmenším divákům díky přívětivosti a kontaktnosti prostoru.

2. Ano. Zeštíhlil se rozpočet (pro Městské divadlo v Mostě řádově o miliony). Hlavní úspora je prozatím především na straně materiálních nákladů vynakládaných na jednotlivé inscenace při nezměněném počtu premiér (4–5) a tvorba inscenací z vlastních uměleckých „fondů“.

3. Sezóny máme podle kalendáře. Na podzim chystáme premiéry: muzikál s hereckou kapelou na jevišti Joj, Mama Roma! v režii Věry Herajtové a Cestu do pravěku a zpět v režii Jiřího Ondry. V sezóně 2014 to bude mateřinkový loutkový titul, klasická pohádka (konkrétní titul ještě není definitivně rozhodnutý), na jaře to bude Drákula, pro děti od 8 let v režii Kateřiny Baranowské.

4. Letos v květnu uspělo Divadlo rozmanitostí na mezinárodním loutkovém festivalu v bulharském Targovišti s inscenací Dva střevíčky pro Popelku – Tereza Karásková byla oceněna za nejlepší ženský herecký výkon. Na podzim jsme pozváni do Slivenu na další mezinárodní festival. O prázdninách budeme hrát na pouličním festivalu v rakouském Linci. Pořádáme mnoho mimodivadelních akcí, které souvisejí s dětmi a kulturním životem na Mostecku. V rámci podpory volnočasových aktivit mládeže otevíráme od září Studio mladých divadelníků. Děti pod odborným vedením lektorů z řad uměleckého souboru Divadla rozmanitostí vytvoří inscenaci, která se bude uvádět na jevišti divadla. (Součástí je volba námětu, tvorba scénáře, scény, kostýmů a loutek, hudby, zkrátka všech dílčích úkonů vedoucích ke vzniku inscenace.)

Divadlo Spejbla a Hurvínka (odpověděla dramaturgyně Denisa Kirschnerová)

1. Bez zásadních změn.

2. Ano i nás se dotkla úsporná opatření. Aby se neprojevila na umělecké činnosti divadla, byli jsme nuceni zvýšit výnosy – např. v prosinci 2012 jsme odehráli 51 představení. Také jsme museli čerpat finanční prostředky z rezervního fondu. Tato situace nám například znemožňuje průběžně obnovovat technické zázemí divadla. Musíme zvažovat veškeré výdaje – například i na reklamu, což může být kontraproduktivní. Došlo také k omezení rozsahu některých pracovních činností, které byly rozděleny mezi stávající zaměstnance divadla. I za stávající situace dosáhly naše výnosy v minulé sezóně 9.432.000,- (příspěvek na provoz divadla činil 12 069 000,-).

3. Připravujeme novou inscenaci pro děti s vánoční tematikou. Chystá se nová inscenace autora, režiséra a výtvarníka Mikiho Kirschnera Jak s Máničkou šili všichni čerti. V sezóně budeme průběžně připravovat novou inscenaci pro dospělé, kterou premiérově uvedeme v sezóně příští.

4. Budeme pokračovat v 2. ročníku kurzu loutkového divadla pro děti.

Ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci a Českou komorou tlumočníků do znakového jazyka jsme připravili představení pro sluchově postižené a neslyšící děti – v těchto představeních bychom chtěli pokračovat i v příští sezóně. Chceme připravit také speciální komponovaný pořad pro děti nevidomé.

I nadále chceme uvádět na domácí scéně představení v německém jazyce.

Malé divadlo, České Budějovice (odpověděl umělecký šéf Zdeněk Jecelín)

1. Ne, nechystáme. K zásadní změně došlo uprostřed sezóny této. Jako kmenový režisér k nám nastoupil Petr Hašek, jinak principál Geisslers Hofcomoedianten. Těší nás, že trvá spolupráce se členy švýcarského pohybového divadla Drift Budlanou Baldanovou a Vjačeslavem Zubkovem. A téměř rok již nepoužíváme v názvu „loutkohra“, jsme „Jihočeské divadlo – Malé divadlo“.

2. Jsme součástí čtyřsouborového divadla a našemu řediteli Jiřímu Šestákovi se prozatím daří situaci úspěšně čelit, takže na mě jako šéfa souboru tento problém naštěstí zas až tolik nedoléhá.

Snížili jsme rozpočty na inscenace o 5% oproti plánu a přišli jsme o „balíček“ na mimořádné odměny hercům. Když nemůžete dát hercům formou alespoň symbolické odměny najevo, že si uvědomujete, že někteří z nich zkouší a hrají častěji, lépe a s větším nasazením, je to nepříjemné.

3. Začínáme mateřinkou O jednom malém ježkovi, kterou nazkouší Petr Hašek, pokračujeme Knoflíkovou válkou, kterou se k nám vrací tvůrce Kašpárka v rohlíku David Dvořák, na jaře 2014 přijdou na řadu Zvířátka a Petrovští Terezy Karpianus a na konci sezóny Matija Solce a Petr Hašek připraví pouliční verzi Cervantesova Quijota.

4. Už začátkem tohoto roku jsme spustili projekt Jiná úterý, jakýsi celoroční divadelní festival, jehož cílem je přivážet do Českých Budějovic to nejlepší, co se v Čechách urodilo v oblasti alternativního divadla všech typů a žánrů. Od ukončení činnosti kulturního centra Bazilika totiž neexistuje ve městě lepší, resp. neexistuje žádný prostor, kde by se nezávislé soubory mohly prezentovat za plnohodnotných podmínek. Jiná úterý dávají ale také možnost nám představit se jako soubor, který netvoří výhradně pro děti a současně nabízí jiné a na jiného diváka divadlo orientované divadlo, než ostatní soubory sdružené pod hlavičkou Jihočeského divadla. Kromě pravidelného repertoáru chystáme i jednorázové happeningy a kabarety.

Naivní divadlo, Liberec (odpověděl ředitel Stanislav Doubrava)

1. Změny ve vedení z naší strany nechystáme. Soubor, doplněný dvěma absolventkami KALD DAMU (Dianu Čičmanovou a Barboru Kubátovou), bohužel rozšiřovat nelze. Hrajeme ostošest, 360 vlastních představení a na dvacet hostujících akcí nás opravdu vytíží.

2. Naivní divadlo pracuje prokazatelně s nejnižším rozpočtem v porovnání se stejnými divadly v ČR. 10 milionů dotace, schválených Zastupitelstvem města v loňském prosinci, se letos v dubnu snížilo o dalších 616 tisíc Kč. Co dodat? Šesté místo v anketě časopisu Svět a divadlo o divadlo roku, které je historickým úspěchem NDL, na tom zhola nic nezměnilo. Ale taková je prostě realita. Na druhou stranu si každý v divadle uvědomuje, že více hrát, nevyhazovat peníze zbytečně a pracovat na plný výkon je nutnost. Tudíž všichni poctivě táhnou, i když vědí, že známé pořekadlo: „Pomoz si a bude Ti pomoženo,“ v Liberci prostě neplatí. Úsporná opatření, prozatím bez dalšího snižování stavu (30 lidí celkem) znamenají snížení počtu inscenací – v plánu jsou tři nové – a hlavně přinášejí finanční omezení pro tvůrce inscenací včetně honorářových a platových limitů.

3. Jak jsem zmínil, chystáme tři nové tituly, všechny původní. První budou Biblické příběhy v týmové realizaci party Jakuba Vašíčka, (Tomáš Jarkovský, Tereza Venclová a Kamil Bělohlávek). Druhou premiérou bude hra Víta Peřiny O beránkovi v režii Michaely Homolové s výpravou Roberta Smolíka, která bude prvním pokusem NDL o představení pro nejnižší věkovou adresu, tedy pro publikum, které u nás, alespoň prozatím, není úplně ve středu zájmu. Třetím titulem je autorská detektivka Petra Vodičky Kouzelný dům, která by měla rozšířit jeho úspěšnou režijní sérii v NDL. A abych nezapomněl, v rámci „dobrovolné aktivity“ chystá Markéta Sýkorová svoji výtvarnou a režijní (malou) verzi Čarovné rybí kostičky, pro sobotní nabídku do studia NDL.

4. Mateřinka 13 je za námi, Jedeme do Slovinska, na Slovensko, do SRN a možná i jinam. Loutky hledají talent jsou v hlavním programu mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň. Spectaculo Interesse pozvalo Budulínka. I v příští sezóně budou pravidelné Večery v Naivním, kde se publikum setkává s naší vlastní loutkářskou tvorbou i se zajímavými hosty, po nichž následuje pravidelný koncert. Pokračování se dočká Výroční divadelní procházka, kdy již potřetí rozžije náš soubor všechny hrací i technické prostory Naivního divadla loutkami, činohrou a muzikou. Chceme si slavnostním večerem připomenout 20 let od premiéry Bezhlavého rytíře, a také chceme vydat soubor her Ivy Peřinové, která by v r. 2014 oslavila 70. narozeniny. A hlavně se budeme dál prát o to, aby Naivní divadlo Liberec zajímalo nejen publikum, kde se nám to daří, ale i ty, kteří o jeho existenci rozhodují, a kde se to, zdá se, daří jen málo.

Loutkář 3/2013, s. 3–6.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.