Loutkar.online

Finková, Eliška : Labyrint Divadla DRAK

Královéhradecké Divadlo DRAK patří k zavedeným značkám na české i světové divadelní scéně. Více než půl století již divadlo nabízí zábavu pro malé i velké diváky, které tradičně vítá ve svém sídle, jen několik kroků od historického centra Hradce Králové. V roce 2010 se divadlo rozšířilo o Labyrint Divadla DRAK.

Labyrint Divadla DRAK v sobě skrývá celkem tři zásadní prostory: studiovou scénu, netradiční muzeum loutek a divadelní laboratoř. Muzeum loutek, které zde naleznete, nepředstavuje tradiční statický model muzea, kde prostory pro návštěvníky vymezují provazy a skla vitrín – dračí muzeum přímo vyžaduje, aby se návštěvníci do prohlídky aktivně zapojili. V tematických zákoutích zde čekají loutky ze slavných inscenací Divadla DRAK za více než padesátiletou existenci této divadelní scény. Divadelní laboratoř je experimentálním prostorem, kde nahlédnete pod pokličku vzniku divadelního představení. Proč se na chvíli nestát výtvarníkem, kostymérem, režisérem nebo dokonce hercem? V laboratoři dostanete možnost vyzkoušet každou z těchto profesí.

Labyrint DRAKu – ráj divadla a vzdělávání. Pod tímto názvem probíhá v současné době v Divadle DRAK projekt podpořený Nadací ČEZ, v jehož rámci uvádíme několik programů, které využívají nejmodernějších forem vzdělávání na pomezí umění a učení. Jelikož vnímáme téma a fúzi umění a vzdělávání jako velmi aktuální nejen pro děti, ale také pro dospělé (i v návaznosti na tradici zakladatelů Divadla DRAK), rozhodli jsme se vytvořit takovou koncepci, která by oslovila a zaujala co nejširší věkové spektrum obyvatel. Samozřejmě především ty, kterým konvenuje umění a vnímají jej jako důležitou a snad i nepostradatelnou součást a reflexi svého života. Pro ty, kterým setkání s divadlem může přinést zamyšlení, seberozvoj, ale také čirou radost a hravost. Konkrétně jsme v rámci tohoto projektu pro děti z mateřských školek a prvního stupně připravili kreativní dílny a výukové animační programy pod názvem Loutky místo učebnic.

Stejné věkové skupině a navíc druhému stupni ZŠ a středoškolákům je určeno vzdělávání prostřednictvím hereckých, muzikantských a výtvarných workshopů nazvaných Divadlo na vlastní kůži. Pro vysokoškolské studenty a dospělé se zájmem o současné žánry a podoby scénického umění je určen projekt Performing identity, který vznikl navíc ve spolupráci s katedrou angličtiny Univerzity Hradec Králové. Dospělým také během roku nabízíme možnost účastnit se kreativních dílen vedených hosty (například výtvarný workshop s Martinou Novotnou, pohybový s Filipem Humlem, hlasový s Fen Yün Song) a také nepravidelné, ale pečlivě vybírané hudební koncerty napříč žánry. Dále jsme pro neorganizované skupiny a rodiče s dětmi, kteří zavítají do Labyrintu Divadla DRAK ve svém volném čase, připravili originální pracovní listy (tři druhy obtížnosti, podle věkové adresy), díky nimž si mohou dobrodružně, prostřednictvím plnění nejrůznějších úkolů, zažít a zakreslit svou osobitou cestu bludištěm loutek v Labyrintu.

Projekt je stavěn jako komplexní kreativní víceúrovňový program, při kterém jde o setkání s uměním a především o možnost se něco nového naučit prostřednictvím konfrontace s různými druhy a žánry scénického umění a možná si tak snadněji najít svou osobní cestu. Divadlo nejvíce komplexně ze všech druhů umění propojuje složku výtvarnou, pohybovou, hudební a hereckou. Právě na ně, vždy však osobitým způsobem, jsou jednotlivé programy zaměřeny. Všechny výše uvedené aktivity jsou vedeny prostřednictvím přímého zážitku a vlastního prožitku skrze zkušenost. Cílem koncepce je rozvoj osobnosti a přesah vzdělávání do běžného života. Především se zaměřujeme na rozvoj kreativity, probouzení vlastní fantazie, rozvíjení citlivosti vnímání a emoční inteligenci, zlepšování komunikačních dovedností a podporu celkové kulturní gramotnosti. Průvodci a citlivými pomocníky projektu jsou herci Divadla DRAK, na náplni a vedení jednotlivých programů se podílejí také odborníci z oblasti pedagogiky a vzdělávání a dále odborně vyškolení lektoři z řad studentů uměleckých a pedagogických škol. Už svým názvem projekt odkazuje na Labyrint světa a ráj srdce a hlásí se tak ke stále živému dědictví J. A. Komenského.

Eliška Finková

Labyrint Divadla DRAK

Hradební 632

500 03 Hradec Králové

www.draktheatre.cz

Loutkář 2/2012, s. 73.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.