Loutkar.online

Malíková, Nina: Od Přeletu k Přeletu aneb Přehled činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2011

Výbor pracoval ve složení: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Nina Malíková (předsedkyně) a Jan Novák.

Brzy po loňské Valné hromadě UNIMA (7. prosince 2010) se v Říši loutek konal Klub UNIMA s názvem 95+95+80, který připomněl tři velké loutkářské osobnosti – Vojtěcha Cinybulka, MUDr. Čestmíra Davida a ing. Jiřího Vorla.

21. 3. 2011 UNIMA celosvětově oslavila Světový den loutkového divadla. Poselství prof. Henryka Jurkowského k tomuto loutkářskému svátku bylo prostřednictvím našeho střediska rozesláno členům UNIMA a všem českým a moravským loutkovým divadlům a bylo publikováno v časopise Loutkář.

Středisko UNIMA opět spolupracovalo na organizaci 6. přátelského setkání příznivců loutkového divadla v prostorách Říše loutek zvaného Slavnost UNIMA/UNIMA Festum. To letošní (20. 5. 2011) bylo oslavou 20 let činnosti Národního divadla marionet/Centra českých loutkářů a 20 let od prvního uvedení rekordní marionetářské produkce Don Giovanni v režii Karla Brožka.

V Liberci se v rámci mezinárodního festivalu profesionálních divadel Mateřinka (14. – 18. 6. 2011) uskutečnilo zasedání Komise mezinárodních festivalů UNIMA, jejímž předsedou je člen výboru Českého střediska UNIMA a viceprezident UNIMA International Stanislav Doubrava.

UNIMA se prostřednictvím členů předsednictva – Niny Malíkové a Jaroslava Blechy – zúčastnila přípravy výstavy s názvem Loutky od roku nula (Marionnettes An Zero), kterou uspořádal Institut umění – Divadelní ústav v rámci Světového festivalu loutkových divadel (16. 9. – 25. 9. 2011) na radnici ve francouzské „loutkářské metropoli“ v Charleville-Mézières. Česká expozice zaměřená na tvorbu loutkových divadel po roce 1989 čítala celkem přes 150 loutek ze současné tvorby profesionálních loutkových divadel i nezávislých skupin. Pohled na současné české loutkářství dokreslovalo v předsálí 40 fotografií zpracovaných pro expozici Kateřinou Leškovou-Dolenskou. Celá výstava se od počátku setkala s velmi dobrým ohlasem i návštěvností.

V září 2011 vyslalo středisko Stanislava Doubravu k účasti na jednání exekutivy UNIMA v Charleville-Mézières (16. – 19. 9. 2011). Nina Malíková se zúčastnila v Charleville-Mézières schůzky Komise pro publikaci a komunikaci UNIMA. Komise projednávala další postup při vypracování internetové anglické a španělské verze Světové loutkářské encyklopedie. Podle pokynů pro inovované zpracování hesel je třeba zachovat jejich rozsah, nutné úpravy se mají týkat jen zásadních chyb (v datech, popiskách fotek atd…), hesla nesmí být zásadně měněna obsahově, ani pokud jde o jejich rozsah. Na úpravách některých českých hesel (zejména partie o současném českém loutkovém divadle, která vzhledem k původnímu zpracování textu končí situací kolem roku 2000) se v souladu s pokyny v současné době ještě pracuje, konečná verze bude zaslána předsedkyni Komise pro publikaci a komunikaci Karen Smith z USA do prosince 2011.

Předsedkyně této komise byla také informována o přípravách na mezinárodní seminář, který bude pořádat časopis Loutkář a České středisko UNIMA a uskuteční se při Skupově Plzni 2012. Jeho cílem bude prozkoumat a zhodnotit publikační a komunikační možnosti současného loutkového divadla. Seminář bude svázán s oslavami 100 let časopisu Loutkář a počítá se zde i s účastí šéfredaktorů především evropských loutkářských časopisů.

Vzhledem k tomu, že podle Statutu UNIMA končí funkční období Stanislava Doubravy v mezinárodních vrcholných orgánech organizace, nominovalo středisko jako svého nového kandidáta do exekutivy PhDr. Jaroslava Blechu ze Zemského moravského muzea v Brně. Volba nové exekutivy proběhne na kongresu UNIMA v Číně v roce 2012. Možnosti účasti na tomto festivalu a kongresu sledujte na www.unima.org.

UNIMA je spolupořadatelem loutkářské přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem, jejíž 21. ročník se konal ve dnech 4. – 6. 11. 2011. V jejím rámci proběhla dne 6. 11. 2011 tradiční Valná hromada UNIMA, která zvolila nový výbor českého střediska ve složení: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Tomáš Froyda, Simona Chalupová, Nina Malíková, Jan Novák, Lenka Šaldová. Předsedu Českého střediska zvolí výbor na své první schůzce.

Součástí oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem byl i letos odborný mezinárodní seminář, tentokrát na téma „Současná situace a nové perspektivy a trendy divadelních vysokých škol“, na jehož organizaci se UNIMA podílela s Katedrou alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Seminář se uskutečnil v pátek 4. listopadu v 10.00 v Hallerově sále na DAMU a byl určen odborné veřejnosti.

Na podzim 2011 středisko mezi loutkářskými odborníky opět zorganizovalo anketu UNIMA o nejlepší loutkářskou inscenaci roku (Cena Erik), která byla vyhlášena v rámci Přeletu v neděli 6. 11. 2011 ve foyeru Divadla Minor. Putovní cenu Erik získal Loutkářský spolek Športniki za inscenaci Back to Bullerbyn. (Kombinované česko-slovinské nezávislé sdružení není v žádném případě v rozporu se statutem ceny, hlavní podíl na inscenaci mají čeští tvůrci, kteří inscenaci nastudovali ve volném čase pod ochrannými křídly Loutkového divadla v Mariboru, kde většina z nich hostovala.) Na druhém místě se umístila inscenace Amberville plzeňské Alfy a na třetím Hospodin aneb Kdopak by se Boha Bar Divadla Dno a Šavgoč.

Loutkář 6/2011, s. 389–390.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.