Predmerský, Vladimír: Zápisník zo Slovenska

Divadelná Nitra je medzinárodným divadelným festivalom, ktorý vznikol v roku 1992. Od roku 1996 sa na ňom udeľujú Divadelné Ocenenia Sezóny – Dosky inscenáciám a ich tvorcom vo všetkých scénických žánroch, uvedených v profesionálnych divadlách na Slovensku. Dosky sú podobné českej Cene Alfréda Radoka. Uplynulú sezónu hodnotilo 21 divadelných teoretikov a publicistov a medzi nominantov sa dostali aj tvorcovia z oblasti bábkového divadla. Už v minulom Zápisníku som spomínal Ivana Martinku, tvorcu návrhu a realizácie bábky do inscenácie Kukura v bratislavskom Divadle Aréna. Respondenti ho nominovali do kategórie Objav sezóny. Tu sa objavilo aj ďalšie meno – Tomáš Mischura, za postavu Gregora Samsu v inscenácii Premeny v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, v réžii Mariána Pecku. Tretím kandidátom v tejto oblasti bol Martin Čičvák za text hry do spomínanej inscenácie Kukura. Víťazom sa stal mladý absolvent herectva na banskobystrickej Akadémii umenia Tomáš Mischura, ktorý jednu sezónu pôsobil v Divadle na Rázcestí, odkiaľ sa vrátil späť na školu, aby si mohol získať ďalšie vzdelanie. Mischurov výkon je pozoruhodný vo všetkých hereckých zložkách, keď v kostýme Chrobáka využil svoje pohybové vyjadrovacie danosti na presvedčivé vytvorenie postavy. Musím pripomenúť, že jeho herecký talent sa prejavil už aj predtým v postave Básnika v Brožkovej inscenácii Rúfusových Rozprávok. Do nominácie na Cenu za najlepšiu hudbu sa dostal aj Andrej Kalinka za hudbu do inscenácie Epos v žilinskom Bábkovom divadle. Jeho meno som už tiež minule spomínal v súvislosti so scenáristickým spoluautorstvom (s Ivanom Martinkom) na tomto projekte. Kalinka má za sebou bohatú skladateľskú činnosť a hudobnú spoluprácu s progresívnymi režisérmi (Ondrej Spišák, Jakub Nvota, Dodo Gombár, Peter Palik). Scénickú hudbu do projektu Epos založil na slovenských ľudových pesničkách, ktoré pretransformoval do nových metaforických významov, podporujúcich tragickú atmosféru príbehu. A hoci sa mladý hudobník (1978) nestal víťazom v silnej konkurencii, nominácia je nepochybne jeho víťazstvom. Počas Divadelnej Nitry sa uskutočnilo medzinárodné sympózium na tému Festival ako (kreatívny) priemysel, na ktorom domáci i zahraničný účastníci kládli aktuálne otázky spojené s kultúrnou ekonomikou festivalov, jeho finančným prínosom pre regionálny a lokálny rozvoj. Riaditeľka a duša nitrianskeho festivalu Darina Kárová, autorka publikácie podrobne mapujúcej dvadsaťročnú činnosť festivalu, otvorila aj otázku diváckej návštevnosti festivalu. Teda záujem bežného, platiaceho diváka o každodenné festivalové predstavenia. Zistenia neboli povzbudzujúce (z rôznych dôvodov: finančných, vplyvu telenoviel, náročnosti inscenácií a pod.) A tak som si položil otázku, či by sa práve v Nitre, kde v máji každoročne prebieha medzinárodný festival Stretnutie, organizovaný Starým divadlom Karola Spišáka, nemali spojiť spoločné organizačné skúsenosti o získanie mladého diváka. Toho diváka, ktorý napr. chodí do Starého divadla na predstavenie Johsonho Absolventa, ktorý sa v réžii Jakuba Kroftu stal samozrejmou súčasťou tohtoročného programu Divadelná Nitra. Ľutoval som, že organizátori medzinárodného sympózia nepozvali zástupcov Starého divadla a medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami pri získavaní mladého a dospelého diváka na im určené predstavenia. Zostalo azda v povedomí, že inscenácie realizované v bábkovom divadle sú iba pre detskému divákovi? * Kremnica tento problém nemá, lebo v Kremnici sa nerazia iba mince. V tomto historickom meste sa každoročne uskutočňujú európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy. Už minulý rok sa laureátmi ceny Zlatý gunár stalo nitrianske Teatro Tatro za Zázračný divadelný automat a Staré divadlo Karola Spišáka za inscenáciu Jánošík. Jeho autor Jozef Mokoš získal Cenu Stana Radiča za objav roka. Tohtoročný 31. ročník bol bezmála ďalším bábkarským festivalom divadiel s inscenáciami pre deti, mládež a dospelých. Prišlo liberecké Naivní divadlo s Labutím jazierkom a Pandemoniumom (obe získali Zlatého gunára 2011), plzeňské Divadlo Alfa s Jamesom Blondom (Zlatý gunár 2011), študenti Bábkarskej tvorby VŠMU zahrali Kyrmezerovu Komédiu o boháčovi a lazarovi (Zlatý gunár 2011), nitrianske Staré divadlo s inscenáciou Žena, pánboh, čertisko a 7 zakliatych (Zlatý gunár 2011) a maďarský bábkoherec A. Lénárt z Mikropódia zahral predstavenie Stop!. Atmosféru pripomínajúcu starú kočovnú tradíciu dotváral nitriansky bábkoherec Ivan Gontko so svojím jedinečným tridsaťpíšťalovým flašinetom, ktorý je v súčasnosti jediným svojho druhu na Slovensku. A to som nevymenoval ďalšie podujatia, besedy, výstavu karikaturistov, cirkusovú školu gagov a Múzeum gýču. Veselého ľudstva bolo toľko, že sa ledva pomestilo na všetky podujatia.

Loutkář 5/2011, s. 313.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.