psl: Koutek SAL

Zasedání Rady SAL

17. září se na svém zasedání sešla v Praze Rada SAL. 31. 8. skončila lhůta pro podání zpráv o činnosti členských souborů v uplynulé sezoně 2010/2011. Vedení SAL došla řada zajímavých poznatků o činnosti souborů, se kterými se v nejbližší době s loutkářskou veřejností podělíme. Je však škodou, že řada souborů tuto povinnost nesplnila, což dobré spolupráci členů a vedení neprospívá.

Dalším úkolem byla příprava 10. přehlídky Individuálních výstupů s loutkou. Po organizační stránce je SAL na akci velmi dobře připravena. Finále proběhne na příští Loutkářské Chrudimi, pro oblastní kola, která se budou konat v dubnu a květnu příštího roku, jsou zajištěny potřebné finanční prostředky. Pravidla přehlídky s přihláškami byla dána k dispozici na LCH, vyšla ve Zpravodaji LCH, Loutkáři a vyjdou ještě v Amatérské scéně. Byla také rozeslána na dostupné adresy členským souborům prostřednictvím Rolničky. Bude proto záležet jen na loutkářích, jak tuto možnost zúčastnit se přehlídky, případně chrudimského finále využijí. Další zájemci si mohou propozice akce vyžádat na adrese ředitele přehlídky (dr. Petr Slunečko, Praha 8, Za sadem 213, Praha 8, 182 00). Připomínáme, že uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2011.

Pokračují rovněž přípravy vydání publikace o padesátiletých loutkářských souborech, v níž bude jednak zmapována historie souborů, které „padesátiletosti“ dosáhly od roku 1983, kdy vyšel 1. díl publikace, a dále i těch starších, o nichž bylo již psáno v 1. díle. Vedení SAL zase konstatuje, že bez aktivní spolupráce se soubory, jichž se publikace týká, se nepodaří tento důležitý úkol splnit. Publikace vyjde v příštím roce.

Dále Rada rozhodla vydat Zlatý odznak SAL jako ocenění za práci pro Skupinu amatérských loutkářů. V této souvislosti Rada upozorňuje, že vedení souborů k návrhu na případné udělení tohoto ocenění, případně ocenění dalších, které uděluje SČDO, musí předložit odůvodnění žádosti.

Zasedání Programové Rady LCH

3. září se konalo v Praze zasedání Programové rady Loutkářské Chrudimi. Vzala na vědomí změnu v osobě odpovědného pracovníka ARTAMA za amatérské loutkářství, kdy za Štěpána Filcíka byl nově jmenován Michal Drtina, dosavadní šéfredaktor Amatérské scény. V rámci zasedání zástupce SAL v Radě navrhl opět se zabývat otázkou tzv. „Okénka“ v programu LCH a zařazení seminářů pro učitelky mateřských škol do programu přehlídky.

Úštěcký Jarmark

13. srpna proběhl v severočeském starobylém městě Úštěku jubilejní Jarmark, v jehož bohatém programu vystoupil také známý loutkář se svým ansáblem Víťa Marčík. Velkou pozornost diváků budilo Muzeum čertů, které vytvořil řezbář a výtvarník Jaroslav Stejný. Muzeum předvádělo nejrůznější druhy těchto pekelných bytostí nejen v nadživotní velikosti, ale i docela malé. Velké pozornosti se těšil pohyblivý Peklén, negativní obdoba Betléma. Expozice muzea pokračovala i ve středověkých sklepích, které představovaly peklo a muka, kterými hříšníci musí projít.

Jičín Václava Čtvrtka

16. září uspořádalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně otevření výstavy pod názvem Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka. Výstava, na níž se dále podílely Literární památník národního písemnictví, místní loutková scéna Srdíčko, Loutkové divadlo Jiskra a další instituce ukázala životní dráhu významného spisovatele, který by se letos dožil 100 let. Loutky pro výstavu zapůjčilo LD Jiskra z Prahy z inscenací Václava Čtvrtka. Výstava, na jejíž vernisáži se sešlo nemálo jičínských občanů a zástupců institucí, potrvá až do 20. 11. 2011.

Jubileum v Humpolci

Loutkové divadlo v Humpolci uspořádalo od 7. srpna do konce září ve výstavní síni Muzea dr. A. Hrdličky výstavu loutek a divadelních rekvizit u příležitosti 80. výročí založení loutkové scény. Výstava velmi názorně předvedla dlouhou cestu souboru, který se věnuje marionetám a přináší radost dětem ve městě a okolí.

Jiskra v nemocnici

Oddělení ortopedie pražské nemocnice Na Bulovce přivítalo 24. 8. Loutkové divadlo Jiskra z Kobylis. To jim k velké radosti předvedlo hru Františka Čecha a Vojtěcha Cinybulka Kašpárek vaří živou vodu aneb O pyšné base. Představení mělo úspěch a tak hned po něm následovalo další pozvání na oddělení chirurgie.

Loutkář 5/2011, s. 306.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.