psl: Koutek SAL

X. IVL 2011–2012

Skupina amatérských loutkářů Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje X. ročník Přehlídky individuálních výstupů s loutkou a malých loutkářských forem ve spolupráci s: NIPOS ARTAMA, Českým střediskem UNIMA, Redakcí časopisu Loutkář, Občanským sdružením Dilia, Českomoravskou radou Svazu klubů mládeže, 8. městskou částí Prahy, Divadlem S + H, Naivním divadlem v Liberci a Uměleckou výrobou Mašek Znojmo.

Posláním přehlídky je působit na zvýšení úrovně loutkoherecké práce v amatérských loutkářských souborech a podpořit vystupování loutkářů při nejrůznějších příležitostech.

Kategorie výstupů

1. výstupy jednotlivců

a) s komplexním loutkohereckým projevem

b) výstupy varietní a pantomimické

2. výstupy studentů ZUŠ, učitelek mateřských škol

3. výstupy malých, nejvýše tříčlenných skupin.

Účast na přehlídce

Přehlídky se může zúčastnit každý obyvatel ČR starší 6 let, který podá včas přihlášku. Další podmínkou je, že loutkové divadlo není pro něj zdrojem obživy. Přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 30. 12. 2011. V přihlášce účastník uvede, do které kategorie se hlásí, dále pak název výstupu s uvedení autorů, své jméno, adresu, PSČ, datum narození a případně členství v souboru.

Organizace přehlídky

Přehlídka je dvoustupňová. Podle počtu přihlášených a místa jejich pobytu v ČR budou upořádána první kola. Nejlepší výstupy vybrané porotou postoupí do užšího výběru, případně přímo do finále. Finále přehlídky se uskuteční v rámci programu Loutkářská Chrudim 2012. První kola proběhnou od února do května 2012. Délka výstupu by neměla překročit dobu 6 minut. Přihlášky je třeba zaslat na adresu: JUDr. Petr Slunečko, Praha 8, Březiněves, Za Sadem 213, PSČ 182 00.

Z činnosti SKM

Činnost Svazu klubu mládeže, jehož je SAL SČDO kolektivním členem, je velmi bohatá. V pravidelném zpravodaji SKM Spektrum, který o činnosti informuje, vycházejí i zprávy o práci SAL. V červnovém čísle to byly informace o přehlídce Individuálních výstupů s loutkou, publikaci o padesátiletých souborech a Čechově Olomouci. SKM v této souvislosti poskytla finanční dotaci na přehlídku IVL a také na vydání publikace letitých amatérských loutkářských souborů. 30. dubna SKM na velvyslanectví Čínské lidové republiky uspořádal společnou akci, na níž vystoupily kluby Jitřenka a Mladá dudácká muzika z jižních Čech. Vystoupení byla spojena s besedou a recepcí. Akce se zúčastnili také zástupce pražských členských souborů SAL. Příští setkání bude věnováno vystoupením loutkářů.

5. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel

Přehlídka se uskutečnila ve dnech 13. a 14. května v Loutkovém divadle přerovského Sokola. Jedním z pořadatelů akce byla i SAL SČDO. Na akci vystoupilo 8 souborů, kterými byly Sokol Přerov a dále pak sokolské soubory Sokolník z Vyškova, Bubeníček z Královských Vinohrad, Pražský sokolíček, divadlo z Velkých Popovic, Uherského Hradiště, Kašpárek z Bzence a Pimprlata z Valašského Meziříčí. Součástí přehlídky byla přednáška o tvorbě loutek a setkání principálů souborů. Domácí soubor a jeho členové v závěru akce obdrželi ocenění k 95. výročí vzniku Loutkového divadla v Přerově.

Rolnička

V dubnu vyšlo 1. číslo zpravodaje Rolnička, které vedle drobných zpráv přináší informace o přehlídce IVL, Čechově Olomouci /12. – 13.11.2011/ a hodnotící článek k jubileu souboru Sokol Přerov. V červnu pak členové dostali 2. číslo Rolničky. Vedle zpráv ze SAL obsahuje především pravidla X. IVL, proto jeho část nákladu byla distribuována mezi účastníky 60. LCH.

SAL na 60. LCH

2. července se v rámci LCH konalo zasedání Rady SAL, jehož náplní bylo především vyhlášení 10 ročníku Přehlídky IVL. Vedle vyhodnocení přehlídek, na kterých se SAL jako spolupořadatel podílela, byl projednán stav prací při realizaci 2. dílu publikace o padesátiletých souborech a příprava letošní Čechovy Olomouce.

2. července před konáním večerního přestavení předseda SAL Jan Pém spolu se zástupci SČDO předal Jiřímu Zahálkovi ze Smiřic Zlatý odznak J. K. Tyla za jeho soustavnou úspěšnou práci pro rozvoj amatérského loutkového divadla.

Loutkář 4/2011, s. 163.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.