Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

Malíková, Nina: Radost ze Tří Radostí

Když přišel před dvěma lety dotaz z Břeclavi, zda by UNIMA nemohla při svém výročí podpořit publikaci o loutkovém divadle na Břeclavsku, nebylo možné z finančních důvodů žádosti vyhovět. Podpora tedy byla jen symbolická. Když mi před pár dny přišla do redakce velká publikace opatřena množstvím historických fotografií a dokumentů, přece jen mi ta záporná odpověď přišla dodatečně dvojnásob líto. Je sice pravda, že břeclavské loutkové divadlo se založením UNIMA sice přímo nesouviselo, ale celoživotní práce a láska k loutkovému divadlu jednoho z nejvýznamnějších moravských loutkářských protagonistů – Vladimíra Matouška – byla vlastně naplněním poslání této organizace v tom nejkrásnějším slova smyslu.

Péčí Vlastivědné společnosti regionu Břeclavsko se tak čtenářům a zájemcům nejen o loutkové divadlo v této oblasti dostává do rukou v pořadí už druhá knížka věnovaná loutkovému divadlu v Břeclavi s titulem Tři Radosti moravského loutkáře Vladimíra Matouška. Ti zběhlejší v dějinách českého loutkového divadla si možná vybaví tu první Radost, břeclavskou s památnou inscenací Thákurova Poštovního úřadu v Matouškově režii, v živé paměti je historie brněnské Radosti, kterou Vladimír Matoušek zakládal a která oslavila předloni úctyhodnou šedesátku, ale málo se ví o epizodě Radosti zlínské. I tato bílá místa publikace vyplňuje. Najdete zde ale ještě více – přehled dalších loutkářských souborů v Břeclavi i okolí, tedy jakousi prehistorii Radosti s řadou unikátních fotografií, studii o lidovém loutkáři Flachsovi, komentovanou unikátní soukromou korespondenci mezi Josefem Skupou a Vladimírem Matouškem z pera Jiřího Středy a vzpomínky pamětníků. Bohatě dokumentovaný sborník je skutečně úctyhodným výsledkem práce Klubu přátel umění Břeclav i Vlastivědné společnosti regionu Břeclavsko a spolupracujících autorů (Jaroslav Blecha, Milena Kotrčková, Mirko Matoušek, Jarmila Majerová, Jiří Středa a Jaroslav Zika). Snad jen dvě maličkosti na závěr: několikráte citované chrudimské muzeum není Muzeem kultury loutek, ale Muzeem loutkářských kultur a 150 Kašpárků nebylo vystaveno v Praze a v Chrudimi, ale naopak ocitlo se na scéně Říše loutek, kam je osobně přinesli účastníci slavnostního večera k 80. výročí založení UNIMA.

Loutkář 2/2011, s. 64.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.