Loutkar.online

Malíková, Nina: Úvodník

Milí čtenáři,

číslo, které právě máte v ruce, má svůj zvláštní příběh. Všechno začalo v r. 2008, kdy jsme se na Skupově Plzni potkaly s redaktorkou německého odborného časopisu Double Anke Meyer. Vzájemně jsme litovaly, že o tom, co se v německém i českém loutkovém divadle děje, víme v posledních letech velmi málo. Jako bychom se po otevření hranic v r. 1990 vzájemně ztratili. Zní to paradoxně, protože se dal očekávat pravý opak, ale asi jsme všichni byli příliš pohrouženi do vlastních starostí. Návrh na konkrétní spolupráci přišel v r. 2009 z německé strany a výsledkem bylo „české číslo“ časopisu Double (2/2009). Pak už byla řada na nás, a tak začalo vznikat tematické číslo Loutkové divadlo – Figurentheater v Německu. Letos v květnu jsme se s redakcí časopisu Double domluvili na konkrétních materiálech a ještě před prázdninami jsme do redakce dostali pět zajímavých článků a spoustu fotografií. Doufám, že pro vás jejich obsah bude zajímavý i překvapivý. Máme totiž mnoho společného – nejen řadu problémů a hledání v oblasti současného loutkového divadla, ale i zavazující historii vzájemných inspirujících kontaktů.

Loutkář č. 5/2010 není věnován jen německému loutkovému divadlu – v tomto „mezinárodním čísle“ najdete impulzy z Polska, Maďarska i Španělska. Stranou nezůstalo ani loutkové divadlo české. Najdete zde podrobnou analýzu současné situace v českém amatérském loutkovém divadle a mimořádný prostor je věnován Přeletu nad loutkářským hnízdem (2005–2009). Tato oborová přehlídka slaví letos dvacet let od svého vzniku a posledními pěti ročníky se můžete projít v přehledu repertoáru i řadě fotografií.

Loutkář 5/2010 vznikl v kooperaci s redakcí časopisu Double za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Poděkování patří nejen redakci časopisu Double, ale jmenovitě Anke Meyer za kolegiální pomoc a pochopení při realizaci tohoto projektu.

Loutkář 5/2010, s. .

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.