Loutkar.online

Hanková, Galina: Divadlo loutek Ostrava navzdory bariérám

Z hlediska divadelních festivalů a přehlídek je Divadlo loutek Ostrava známé především svým velkým mezinárodním loutkářským festivalem Spectaculo Interesse. Méně pak organizací menší divadelní přehlídky s názvem Divadelní pouť bez bariér. Bienále, jehož první ročník se uskutečnil v roce 2000, v období mezi dvěma Spectaculy, má také zcela jinou, ba přímo odlišnou ambici, zaměření a smysl. V předešlých letech bylo hlavní myšlenkou této divadelní pouti především „promíchat“ v hledišti i na jevišti děti bez postižení s dětmi a mládeží se zdravotním (fyzickým, smyslovým i mentálním) postižením a děti z minoritních etnických společenství. Vytvořit prostor pro jejich vzájemnou komunikaci, společné aktivity, společné divadelní zážitky. Vztah společnosti k dětem i dospělým s postižením se naštěstí od doby pořádání prvního ročníku přehlídky výrazně proměnil. Akceptace a integrace těchto dětí do společnosti posílila a je dnes již vcelku běžnou snahou mnoha organizací, institucí a zařízení. Proto se organizátoři přehlídky rozhodli nejen navázat na stávající myšlenku Divadelní pouti bez bariér, ale také ji rozšířit a obohatit a otevřít širšímu spektru diváků.

Šestý ročník Divadelní pouti bez bariér, který se uskuteční na začátku divadelní sezony 2010/2011 ve dnech 14. -17. září 2010, bude v lecčem stejný, a přece zcela jiný. Již samotný pracovní podtitul přehlídky „navzdory bariérám“ a „bariéry v nás“, naznačuje ideově širší záběr. Snahou organizátorů bude poukázat na mnohá tabu ve společnosti, na ojediněle diskutované problémy, na malá (ne však nedůležitá) vnitřní dramata jednotlivce a reflektovat často malou toleranci k jakékoli jinakosti. Což se netýká ani tolik nejmladších dětí, jako především mládeže, a zvláště pak dospělých.

Program šestého ročníku nabízí představení, debaty, literární pořady, výstavy, dílny, koncert i filmové dokumenty pro všechny děti, mládež, dospělé i seniory bez rozdílů fyzické a mentální zdatnosti, handicapu, sociálního zázemí, etnické či státní příslušnosti a vyznání. Přehlídku otevře pohádková inscenace Bojí se tygři?, která je určena nejmladším divákům. Další inscenace Pták ve vzduchu, ryba ve vodě absolventů JAMU DIFA Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících zavede nejmladší diváky do světa ticha, výrazných divadelních obrazů a porozumění skrze pohyb, gesto a mimiku. Bariéra komunikační bude jistojistě nabourávána představením s názvem Z knihy džunglí Divadla Minor a proti předsudkům a netoleranci budou účinkující i diváci divadelně „bojovat“ skrze bližší seznámení s romskými pohádkami a romskou muzikou v inscenaci Paramisa Divadla Líšeň. Divadlo loutek Ostrava v představení Dívka s pomeranči otevře divákům od dvanácti let téma hledání smyslu života a cesty jednoho člověka ke druhému. V programové nabídce pro mládež bude připraveno také taneční představení s názvem Kvartet občanského sdružení Bílá holubice. V tomto seskupení tančí mladí lidé s fyzickým i mentálním postižením. Tanečníci i diváci budou moci společně při představení zažívat osvobození pohybem od bariéry těla.

Tím výčet programové nabídky zdaleka nekončí. Specifická dramaturgie festivalu nabídne každý večer jedno představení mládeži, studentům vysokých škol a dospělým divákům. Každé z nabízených představení pro děti, mládež i dospělé zpracovává problematiku vybízející k přemýšlení a diskusi s tvůrci a s odbornicí na komunikaci PhDr. Hanou Cisovskou Ph.D., pedagožkou z Ostravské univerzity.

Rozšíření přehlídky bude nejen v rovině ideové, ale také směrem k jiným druhům umění. K vidění budou fimové projekce, výstava výtvarných děl osob se zrakovým a motorickým postižením či čtení povídek a básní osob se zrakovým postižením, pořádané ve spolupráci s o. s. Okamžik. A především seniorům bude určena beseda s herečkou Terezou Kostkovou, patronkou nadace Veselý senior.

V průběhu Divadelní pouti bez bariér nebudou chybět ani pouliční divadelní akce, atrakce a pouliční představení o. s. Žebřík. Představení Divadla Mimotaurus a arteterapeutické loutkářské, tvořivé a vzdělávací dílny terapie loutkou ostravského THeatra ludem se uskuteční přímo na základních školách a zařízeních s rehabilitačními programy. Pohybově terapeutické dílny Vlastimila Červa budou určeny všem, kdo budou mít zájem. A aby toho překonávání bariér nebylo přespříliš, tak „pouze“ pro radost všem dětem, mládeži i dospělým zahraje známá ostravská skupina BUTY.

Loutkář 3/2010, s. 103.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.