Loutkar.online

Ribi, Hana: Výstava Výstava „Craig et la marionnette“ v Avignonu

V muzeu Maison Jean Vilar, které nese jméno zakladatele významného avignonského divadelního festivalu a slouží jako dependence Bibliothèque nationale de France, se konala od 4. 5. – 29. 7. výstava s názvem „Craig et la marionnette“. Poslední obsáhlá retrospektiva, kterou věnovala Bibliothèque nationale v Paříži v roce 1962 Edwardu Gordonovi Craigovi ještě za jeho života, je sice už dávnou minulostí, avšak Craig jako reformátor divadla 20. století a jeho průkopnický vliv na scénografii, režii a teorii herectví je stále předmětem zájmu veřejnosti i divadelní vědy. Současná výstava v Avignonu se zabývala úzce vybranou částí jeho divadelních myšlenek – konkrétně tajemnou nadloutkou jakož i marionetou všeobecně. Patrick Le Boeuf, kurátor výstavy, těžil z bohatých craigovských sbírek pařížské BNF a doplnil je i zapůjčenými exponáty. Grafické listy, pracovní poznámky, skici, objekty, modely, fotografie a jiné dokládají zájem Gordona Craiga o marionetu a její mechaniku.

Ačkoli je Craigova prostorová vize moderní abstrahované scénografie z jeho grafických listů Scene dobře známá, na výstavě prezentovaný trojrozměrný model k Hamletovi fascinuje dodnes svou rafinovaností a vyvážeností rytmu a prostoru. V dokumentárním filmu již devadesátiletý Craig představuje velmi angažovaně svou vizi vesmírné harmonie a označuje screens, pomocí nichž chtěl divadelní vzdušný prostor po vzoru vesmíru rytmizovat. Film přiblížil návštěvníkům výstavy nejen vitální a oduševnělou osobnost Gordona Craiga, ale ukázal i příklady z divadelní praxe, které mají přímou souvislost s Craigovou nadloutkou/Übermarionette. Divadelní svět pohlížel vždy na nadloutku jako na výzvu k průpravě dokonalého herce. Toto volání po pohybové abecedě bylo v dokumentárním filmu propojeno se slavnou školou Étienna Delacrouxe, zakladatele moderní pantomimy, jehož klasická cvičení zde byla předvedena. Za sestavení filmů odpovídající Patrick Le Boeuf ukázal jako příklad současného umění pohybu tanečníka a herce Pierra Lamoureuxe v eposu La Conférence des oiseaux perského mystika Farida Uddina Attara.

Výstava se pochlubila i jedním divadelní vědě dosud neznámým dokumentem. Týkal se článku v amerických novinách Kansas City Star (1910), který pod názvem The perfect drama without actor and without scenery paroduje Craigovu práci v laboratoři Areny Goldoni. Žurnalisticky anonymní příspěvek vznikl po rozhovoru s bývalým spolupracovníkem, Michaelem Carmichaelem Carrem, který Gordona Craiga líčí jako nevyléčitelného snílka. Tomuto článku nyní vděčíme za jediný známý, konkrétní popis nadloutky. Ta měla být jako pancíř nesena na těle tanečníka a dovolovala mu jen pomalé pohyby. Nový nález překvapivě potvrzuje tezi nadloutky jako magické křižovatky, jíž není „ani samotný herec, ani samotná figura“, kterou autorka tohoto článku v roce 2000 ve své knize Edward Gordon Craig – Figura a abstrakce na základě známých kreseb formulovala.

Vedle exemplářů javanských stínových loutek a barmských marionet z Craigovy soukromé sbírky, bylo na výstavě také prezentováno několik marionet z dílny Areny Goldoni ve Florencii. Mezi nimi i marionety se zlatým obličejem, které byly 1914 vystaveny na curyšské výstavě Theaterkunst-Ausstellung spolu s vizionářskými grafikami Scene a s modely k moskevskému Hamletovi. Dále zde byly k vidění krásné grafické listy Uebermarionette jakož i řezbovaných reliéfních figur, návrhy hlav marionet a jejich inspirační prameny, skica optimální stavby klasických marionet dle barmského vzoru, nápady k vylepšení vahadla, konstrukční návrhy jeviště, skici k zamýšleným loutkovým inscenacím a mnohé další. Velmi zajímavé byly tři typoskripty divadelních her pro loutkové divadlo, Craigových typických parodií, které nazýval Drama for Fools (Divadlo pro blázny). V současné době připravuje Institut Internationale de la Marionnette v Charleville-Mézières komentované dvoujazyčné vydání všech známých loutkových her Edwarda Gordona Craiga, které je plánováno na rok 2010.

Druhá část výstavy byla věnovaná současnému loutkovému divadlu a obsahovala reprezentativní loutkové kreace francouzských loutkářských skupin doplněné i mezinárodními příklady (např. Bread and Puppets). Tuto část výstavy připravil Institut Internationale de la Marionnette v Charleville spolu s THEMAA (Svaz francouzských loutkářů). Po Avignonu poputuje expozice „Craig et la marionnette“ do Charleville, kde ji mohou návštěvníci vidět během Mezinárodního loutkového festivalu od 18. 9. – 4. 10. v Musée de l’Ardenne.

Výstavní katalog „Craig et la marionnette“, éd. par Patrick Le Boeuf, Bibliothèque nationale de France, Paris: BNF, 2009, ill., 117 p. ISBN 978–2-7177–2436–3

Loutkář 4/2009, s. 156.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.