Loutkar.online

kd: Kurýr

Z domova

Praha

Oázou klidu se v předvánočním shonu stalo Divadlo Na zábradlí.

V neděli 21. prosince se zde uskutečnil 2. ročník festivalu Ohromné maličkosti, pořádaný redakcí časopisu Svět a divadlo. Na přehlídce „scénických miniatur“ letos vystoupil např. Arnošt Goldflam, Naivní divadlo Liberec s miniaturou Vítka Peřiny Lyžařův sen (což je strhující minutové drama pro dvanáct loutek), výtvarník a performer Petr Nikl a choceňská loutkářka a výtvarnice Hana Voříšková, která sehrála „malou loutkovou stínohru o narození Ježíše Krista“ Pokoj vám.

Foto – Voříšková Pokoj Vám

Pražská Říše loutek se po Vánocích vydala na cesty až do irského Dublinu, kde se zapojila do akce Epiphany 2009 a sehrála v několika dublinských kostelech s velkým ohlasem svou vánoční inscenaci Nám, nám narodil se. Díky Říši loutek také zazněly české koledy při několika bohoslužbách a vůni domova přinesly i na české velvyslanectví. A ještě jedna novinka z Umělecké scény Říše loutek: Divácky nejvděčnější inscenace, Makonjova dramatizace Čapkova Povídání o pejskovi a kočičce se po více než 575 reprízách dočkala zajímavé inovace. Text je přímo na jevišti tlumočen do znakového jazyka a je tak zpřístupněn i neslyšícím divákům. A pro slyšící děti je to nová a se zájmem přijímaná zkušenost.

-wkv-

Od 5. ledna až do konce února byla v předsálí malého sálu KC Novodvorská výstava věnovaná 40 letům Loutkového divadla Zvoneček, která návštěvníky podrobně seznámila s historií i současností souboru. K vidění byla různá ocenění či články o Zvonečku, loutky a fotografie z představení.

Foto logo Zvoneček

Divadlo bratří Formanů sbírá trofeje za svou inscenaci Obludárium. Po loutkářském ERIKovi, získali Formani i prvenství v tradiční novoroční anketě Divadelních novin, kde předstihli i takové favority jako Odcházení Václava Havla a operu Zítra se bude… se Soňou Červenou v hlavní roli. Uvidíme, jak se prosadí v další anketě – v Cenách Alfréda Radoka.

Divadlo bratří Formanů se také 7. ledna zapojilo do slavnostního večera k zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Galavečer se odehrával v Národním divadle a svérázně jím provázel Petr Forman v kostýmu „obludárijského“ konfereciéra. K vidění byly mj. scénky právě z Obludária a Dobře placené procházky za doprovodu orchestru Národního divadla a pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviće.

4. ledna v brněnském Letohrádku Mitrovských a 7. ledna pražském Českém muzeu výtvarných umění (přímo v expozici Loutka – nejkrásnější dárek) byla slavnostně pokřtěna publikace Česká loutka autorů Jaroslava Blechy, Pavla Jiráska a Václava Jiráska, v grafické úpravě Rostislava Vaňka.

Na pražském křtu promluvila kmotra Alice Dubská a místo indisponovaného Petra Nikla vystoupily Buchty a loutky, které sehrály v rodinném divadélku příběh o tom, jak přišel sníh do Krkonoš.

Rukopis odborné obrazové publikace o výtvarném fenoménu české loutky vznikl jako výstup dvouletého výzkumného projektu (1999–2000) Jaroslava Blechy a Pavla Jiráska, podpořeného grantem MK ČR a realizovaného při oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. Výsledný text s bohatou obrazovou dokumentací spojuje populární hledisko s odborným výkladem a přináší řadu dosud nepublikovaných informací. Recenzi knihy Česká loutka si budete moci přečíst v dalším čísle Loutkáře.

Foto Česká loutka

14. – 16. 2. proběhl na scéně Divadlo Minor, ve Spolkovém domě (Klub Mlejn) a Krušnohorském divadle v Teplicích 7. ročník Přehlídka sólové tvorby pro děti, kterou pořádá občanské sdružení Xaver. K vidění byla řada pohádek mj. z tvorby Dřevěného divadlo Jana Hrubce, Atelieru Abrakadabra z Pístů a loutkáře Antonína Novotného), uskutečnily se hudební dílny věnované arabské, australské a africké hudbě a jedna dílna divadelní. Letošním zahraničním hostem bylo cardiffské Divadlo Iolo, které uvedlo svou inscenaci Pod kobercem (Under the Carpet) velšské dramatičky Sarah Argent.

Ve dnech 18. – 22. 3. se bude v Divadle v Celetné a KC Zahrada konat Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 2009, kterou pořádají Institut umění – Divadelní ústav/ASSITEJ a Sdružení pro tvořivou dramatiku. V pětidenním programu se představí například Teátr Víti Marčíka se Třemi zlatými vlasy děda Vševěda, Divadlo bez hranic s Pohádkami ptáka Afrikána, Studio dell´arte České Budějovice s Faustem, Naivní divadlo Liberec přiveze inscenaci pro nejmenší Pečení holubi aneb Přísloví a Petr Nikl vystoupí s hudebně divadelním pásmem Bludný rybář.

Plzeň

V Plzni pomalu ale jistě vrcholí práce na zbrusu novém Muzeu loutek, jehož sídlem se stane dům č. 23 na náměstí Republiky.

Expozici připravuje Divadlo Alfa ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Kurátory jsou Mgr. Daniel Bechný a Mgr. Jana Studená (ZČM v Plzni) a Mgr. Tomáš Froyda (ředitel Divadla Alfa). Připravovaná stálá expozice připomene loutkářskou tradici především na loutkách z fondu národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. V jeho depozitářích se nachází unikáty evropského významu – např. marionety z Novákova, Dubského nebo Škodova divadla dokumentující práci významných řezbářů již od 1. třetiny 19. století (Alessi, Čípa, Kubeška, Kokoška, K. Nosek, D. Nosek, Šroiff, Pokorný, Novák a další). Současnost budou zastupovat loutky Divadla Alfa. S otevřením Muzea loutek se počítá v polovině letošního roku.

Foto Plzeň

Hradec Králové

Další muzeum loutek připravují v Hradci Králové, kde pro ně využijí budovu Tereziánského dvora – půjde o stálou expozici mapující historii Divadla DRAK. Muzeum bude mít dvě části. První by měla mapovat historii divadla a druhou by se měla stát multimediální, interaktivní divadelní dílna, kde se budou návštěvníkům formou hry odkrývat taje divadelního zákulisí. Předpokládané dokončení hrubé stavby Muzea je polovina roku 2009.

A ještě jednou z DRAKu: Režisér Jakub Krofta nyní pracuje na divadelní verzi románu Henriho Charriéra Motýlek (který pro DRAK zdramatizoval Jan Kašpar a v titulní roli se objeví Václav Poul), a také vymýšlí další projekt, v němž by se potkali Češi, Slováci (Staré divadlo Nitra) a Poláci (Teatr Lalka Varšava). V roce 2010 tak spatří světlo světa společná inscenace inspirovaná životem legendárního zbojníka Jánošíka. První tvůrčí setkání celého týmu proběhlo v Jánošíkově rodné Těrchové. Výsledná inscenace bude mít premiéry na mezinárodních divadelních festivalech v Nitře, Varšavě, Plzni a Hradci Králové.

Jižní Čechy

Teátr Víťi Marčíka připravil na 13. února novou premiéru – Moravské Pašije. Proslulý divadelník, komediant, loutkář a lidový filosof Víťa Marčík se tentokrát autorsky zabývá biblickým tématem Velikonoc, pašijí a ukřižování Krista.

„Když mi bylo dvanáct, viděl jsem, jak křižují Ježíše.

Říkal jsem to všem, ale nikdo mi nevěřil.

Pan farář mě vyslechl, pohladil mě po hlavě a řekl mi,

abych to už nikomu neříkal, nebo mě budou mít za blázna.“

Na inscenaci se podílí i Eva Marčíková (scéna) a Víťa Marčík junior (loutky).

Liberec

V Naivním divadle, které si mimochodem v letošním roce připomene 60. výročí svého založení, se rozhodli jednou měsíčně uspořádat tzv. rodinné odpoledne. Vždy jednou měsíčně v sobotu od 15 hodin uvádí představení pro celou rodinu, po jehož skončení následuje procházka divadelním zákulisím – tj. návštěva výstavy loutek z archívu NDL, možnost vlastnoručně si vyzkoušet různé typy loutek, nahlédnutí na jeviště mezi kulisy, návštěva skladu dekorací, hereckých šaten, truhlárny či kabiny osvětlovače…)

Brno

Režisér a herec Jiří Jelínek přichystal 9. ledna pro sklepní scénu Divadla Husa na provázku novou premiéru. Jmenuje se Návštěvníci – Ko(s)mický komiks a slibuje „nekonečné putování po hvězdách, planetách a galaxiích“, jinými slovy autorské třeštění Jiřího Jelínka, Jiřího Knihy a Marie Jansové. Hudbu připravilo Kratochvílovic duo DVA a autorkou výpravy je Tereza Venclová.

Foto Jelínek Návštěvníci

16. ledna oslavilo své 10. narozeniny Divadlo Polárka, které se zabývá výhradně tvorbou pro děti a dospívající publikum a často zpracovává základní díla české i světové literatury. Během slavnostního večera byla uvedena pohádka Jeníček a Mařenka a součástí oslav byla i projekce sestřihu video dokumentace Jiřího Skovajsy, která připomněla uplynulých deset let činnosti. Na jevišti se objevila i speciální kapela z muzikantů, kteří za tu dobu prošli divadlem.

A rýsuje se další muzeum loutek – o jeho zřízení uvažuje i Loutkové divadlo Radost. Pro muzeum se předběžně počítá s rekonstrukcí neopraveného dvorního traktu divadla a většinu exponátů by přirozeně představovaly loutky z inscenací Radosti.

Brněnské Divadlo Líšeň připravilo na 20. ledna premiéru své nové loutkové inscenace Žabáci podle populární dětské knihy Kvak a Žbluňk jsou kamarádi Arnolda Lobela. V inscenaci, kterou zrežírovala Pavla Dombrovská, jsou použiti velcí maňásci ze dřeva a kůže, jejichž autorem je výtvarník Antonín Maloň.

Soubor Divadla Líšeň na dlouho spojil svůj osud s Dělnickým domem v Líšni, jehož opravu pomáhal realizovat. Nyní však divadlo dostalo výrazně nižší dotace a nemůže si dlouhodobě dovolit platit nájem v Dělnickém domě. Proto se divadelníci rozhodli upravit pro své potřeby bývalý hostinec v Ondráčkově ulici. Protože úpravy zatím neskončily, hrají Líšeňští například v Huse na provázku či v Domě pánů z Kunštátu.

Foto Líšeň Žabáci

Ostrava

V Divadle loutek Ostrava se 12. prosince slavilo 55. výročí založení. Současní i bývalí členové uměleckého souboru vystoupili ve slavnostním komponovaném pořadu a poté se spolu s dalšími pozvanými kolegy, zástupci města a jinými významnými hosty sešli na společenském večírku ve foyer divadla. Následující den – sobota 13. prosince – pořádalo Divadlo loutek Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu loutek a divadelních fotografií ve foyer, navštívit zákulisí divadla, seznámit se s prací v ateliéru a výrobních dílnách a dokonce i vstoupit na jeviště a za asistence herců si vyzkoušet práci s loutkou.

Ze zahraničí

Polsko

Polská loutkářská revue Teatr lalek, která vychází v polsko-anglické verzi, přinesla ve svém posledním vánočním čísle (4/95/2008) řadu zajímavých informací o polských jesličkách – šopce – zahrnující historii loutkové podoby vánoční hry nejen v Polsku, ale i ve světě, v době dávno minulé i v současnosti.(Polský teatrolog Henryk Jurkowski patří v této oblasti k uznávaným znalcům a propagátorům lidové loutkové podoby vánoční hry a ve zmíněném čísle najde nejen jeho článek, ale i jedinečné historické obrázky dokumentující tento fenomén). Číslo je však zajímavé nejen tímto materiálem. Naši pozornost vzbudil zejména článek Hanny Baltyn Létající cirkus, která popisuje své okouzlení Obludáriem bratří Formanů. Autorka v závěru doslova píše: „[…] setkáte-li se kdekoli a kdykoli s představením Formanů, vecpěte se tam dveřmi nebo oknem a za jakoukoli cenu, protože stojí za to ocitnout se třeba jen na dvě hodiny v jiném světě, ve světě, jaký si neumíte představit.“

Úspěch u polské kritiky slaví Divadlo bratří Formanů, ale i výtvarník Marek Zákostelecký, který se ve Varšavě představil tentokráte nejen jako výtvarník a režisér, ale i jako autor scénáře k inscenaci Kino Palace, ve které jsou citovány filmy jako Frankensteinova nevěsta a King Kong, jejichž divadelní podobou diváky provází jako komentátor Policajt a Charlie Chaplin. Obsáhlou pozitivní kritiku s názvem Divadlo, magický stroj popisující tuto nezvyklou divadelní pouť „strojem času“ za filmovou historií napsala pro Teatr lalek Alicja Rubczak.

Foto – Kino Palace

Francie

Loutkářské produkce bývají často prezentovány v programové řadě zahraničních festivalů v divácké sekci pro tzv. „mladé publikum“. Tak je tomu i v případě francouzského mezinárodního festivalu A pas contés, jehož IX. ročník se konal ve dnech 12. – 28. 2. v Dijonu. Festivalová představení adresovaná podle programového bulletinu publiku od 1 do 14 let a výše doprovází řada workshopů, které jsou dnes při takových příležitostech už samozřejmostí, dále výstav dětských knížek, přednášek a diskuzí, ale je zde také konkurz (opět formou workshopu) na obsazení hlavní dětské role v připravovaném filmu o Théseovi a Minotaurovi, který se chystá natočit významný francouzský loutkářský režisér a vedoucí souboru Amoros a Augustin – Luc Amoros. Českou republiku na festivalu zastupuje inscenace Nejmenší žena na světě skupiny Krepsko.

Pokud jde o věkovou adresu představení pro děti od jednoho roku, nejde o překlep, ale velmi diskutovaný fakt řady zahraničních festivalů. S fenoménem představení pro takto mladé publikum a dokonce s přednáškou o divadle pro děti od 0 do 2 let jsme se měli možnost setkat už při festivalu v Tolose v r. 2007, konkrétní podobu takových představení, problémy a zejména dopad na „premateřinkovského“ diváka se nám ale zatím nepodařilo zmapovat. Možná, že je to pro naše pedagogy či arteterapeuty výzva, pokud víte o představeních pro tuto věkovou hranici u nás, dejte nám rozhodně vědět!

Foto – Nejmenší žena na světě

Je to neuvěřitelné, ale Yves Joly (nar. 11. 10. 1908), jeden z opravdových mistrů loutkářského umění 20. století, oslavil 100. narozeniny! Jeho umění ovlivnilo podobu moderního loutkového divadla nejen ve Francii, ale jeho „divadlo předmětů“ s dodnes nezapomenutelnými brilantními loutkářskými kousky (legendární Paraplíčka, rukavičková etuda) mělo zásadní vliv i na naše loutkářství – především na vznik a poetiku fenoménu černého divadla.

Francouzský loutkářský časopis Manip (17/2009) vydávaný asociací Themaa (Association nationale des théatres de marionnettes et des arts associés) referuje o několika podzimních loutkářských akcích ve střední a východní Evropě. Můžeme se zde dočíst o oslavách 50. výročí hradeckého divadla DRAK či o moskevském Mezinárodním loutkářském festivalu a dvoudenním semináři na téma „Současné loutkové divadlo“ pořádaném Divadlem S. V. Obrazcova. Třetí zprávou je článek o Přeletu nad loutkářským hnízdem 2008, kde jejího autora Alaina Lecucqa v programové skladbě nejvíce zaujalo představení Divadla Continuo Klobouk, hvězdy, neštovice.

Německo

Tanečnice a loutkářka, zakladatelka Theater Meschuge Ilka Schonbeinová znovu na podzim 2008 uchvátila publikum na jubilejním 50. ročníku významného německého festivalu FIDENA. Její poslední inscenace Mein eigen Fleisch und Blut/Mé vlastní tělo a krev pojednává o komplikovaném vztahu mezi matkou a dcerou. Ve velmi autentickém hereckém projevu ho hraje herečka ve svém typickém stylu: V jednotě obličejové a tělové masky, v těsném propojení animátorky a loutky.

Foto Ilka Schonbeinová

Divadelní experimenty Oskara Schlemmera (1888–1943) se staly východiskem pro zajímavý workshop Theater Tübingen a souboru Wanke-Ensemble přibližující Schlemmerovy estetické impulzy, figurální prostorové kompozice, svět jeho kreseb a obrazů. Pořad s názvem Carambolage byl uveden jako pocta Oskaru Schlemmerovi ve stuttgartském loutkářském centru – Zentrum für Figurentheater – ke 120. výročí Schlemmerova narození právě ve Stuttgartu.

Foto Oskar Schlemmer

Rekonstrukce inscenací předválečné avantgardy se staly ve světě módou. Tyto projekty zahrnující nové nastudování legendárních titulů s replikami loutek i scény, jsou většinou spjaty s výstavou k jubileím jejich původních autorů, nebo jako oživení expozic muzeí. Zvláštním případem v této řadě je inscenace Über die Klee/Podle Kleea, kterou uvedly v říjnu 2008 v berlínské Schaubude Frederika Krahl a Melanie Sowa s několika replikami Kleeových loutek.

Ze zahraničních materiálů připravila –nm-

Foto Paul Klee

Výstavy

V pražské Galerii Millenium se od 7. 11. do 7. 12. konala prodejní výstava originálních loutek, maket a filmových pozadí z dílny Martina Velíška a Aurela Klimta. K vidění zde však byla i díla klasika českého animovaného filmu Jiřího Trnky – doposud neznámé loutky, které Trnka údajně vytvořil v roce 1918. Jde o loutky nedávno nalezené na půdě domu dávného Trnkova přítele v moravském Kyjově, jejichž autorství údajně potvrzuje Trnkův dopis příteli z roku 1930. Redakce Loutkáře sledovala vzrušující peripetie odborné expertizy, která měla určit pravost Trnkových loutek, a s jejím průběhem a výsledky vás rádi podrobně seznámíme v příštím čísle.

Foto Trnka

V Českém muzeu výtvarných umění v Praze se od 11. 12. 2008 do 15. 2. 2009 konala výstava ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea Loutka – nejkrásnější dárek autorů Lenky Šaldové a Václava Špale, která se zaměřila na fenomén loutek a rodinných loutkových divadel. V první části výstavy (Příběhy z kouzelných krabic) mohli návštěvníci pomocí loutek, dekorací, úryvků textů i reprodukcí dobových tištěných materiálů nahlédnout do repertoáru lidových loutkářů a připomenout si pohádky, které vítězily v rodinných divadélkách. Druhá část výstavy v románském sklepení se věnovala tajemným pohádkovým bytostem a k vidění zde byly různé loutkové podoby draků, vodníků, ježibab a čertů.

Foto Loutka – nejkrásnější dárek

V Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi se 21. 1. konala společná vernisáž ročních výstav Naivní divadlo Liberec, Jaroslav Milfajt – portrét výtvarníka a Stínové divadlo. Úvodní slovo k jednotlivým výstavám přednesli Stanislav Doubrava, Pavel Polák, Hana Studničková a Tomáš Pilař.

Naivní divadlo Liberec si v roce 2009 připomene 60. výročí svého založení. Z dlouhé řady výtvarníků, kteří s divadlem spolupracovali, vybrali autoři výstavy tvorbu P. Kalfuse, I. Antoše, I. Nesvedy, J. Zbořilové, J. Milfajta, P. Matáska, B. Jakůbkové a R. Smolíka.

Jaroslav Milfajt (nar. 1958) absolvoval Střední školu uměleckých řemesel v Brně a poté loutkářskou scénografii na DAMU v Praze. Je autorem návrhů loutek, kostýmů a scén pro více než 200 inscenací doma i v zahraničí. Výstava představuje především ukázku z jeho práce pro loutková divadla.

Výstava Stínové divadlo z muzejní sbírky představuje především loutky z Indonésie, Indie a Číny.

Uvedené výstavy budou v Muzeu loutkářských kultur k vidění až do 30. 12. Společně s nimi pak byla zahájena i krátkodobá výstava Zdeněk Nytra – Výběr z díla (loutky, obrazy), která potrvá do 26. 4.

Foto Chrudim – vernisáž

Oznámení

Mezinárodní loutkářský institut v Charleville-Mézières vypisuje na letošní rok dva workshopy:

1) Interior landscapes/Vnitřní světy (1. – 31. 7. 2009) povede Philippe Genty a Mary Underwood. Je určený hercům, tanečníkům, loutkářům a cirkusovým artistům. Kurz (ve francouzštině a angličtině) se bude zabývat jednotlivými stádii divadelní inscenace a má podtitul „od snu k divadelnímu jazyku“.

2) Revisiting the string puppet/Návrat k marionetám (31. 8. – 18. 9. 2009) povede Stephen Mottram. Kurz (ve francouzštině a angličtině) je určen pro loutkáře, výtvarníky a řezbáře s divadelní zkušeností a měl by je seznámit s tím, jak tvořit mechanismus i design loutky.

Podrobnosti o workshopech najdete na www.marionnette.com, uzávěrka přihlášek je 18. 4.

Loutkář 1/2009, s. 3–6.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.