Loutkar.online

Doubrava, Stanislav: 20. kongres UNIMA se blíží

20. Kongres UNIMA se blíží

V termínu 2. – 8. dubna 2008 se uskuteční jubilejní 20. Kongres mezinárodní loutkářské organizace UNIMA, který doprovodí velký mezinárodní festival. Tento největší svátek loutkového divadla, který se koná jednou za čtyři roky, bude letos na západním pobřeží Austrálie ve městě Perth. Jeho organizací bylo pověřeno loutkové divadlo Spare Parts Puppet Theatre v čele s uměleckým ředitelem Philipem Mitchelem, kterého známe i ze studií na KALD pražské DAMU. Je to poprvé, kdy se Kongres koná na jižní polokouli a teprve potřetí v historii bude mimo Evropu.

Kongres je nejdůležitějším setkáním Výkonného výboru, členů Rady a členů UNIMA z celého světa, který projednává záležitosti UNIMA, zprávy jednotlivých komisí a národních středisek UNIMA. Proběhnou zde volby nejvyššího výkonného orgánu – Exekutivy, která povede další čtyři roky tuto mezinárodní organizaci, bude rovněž zvolen nový prezident, dva viceprezidenti a generální sekretář. Rovněž bude rozhodnuto o konání dalšího kongresu. Za Českou republiku je do Exekutivy na další období navržen ředitel Naivního divadla Liberec, Stanislav Doubrava, současný viceprezident a prezident komise pro mezinárodní festivaly.

20. zasedání Kongresu UNIMA se bude konat historické budově radnice v Perthu. Kongres je otevřen všem členům UNIMA a jeho průběh bude simultánně tlumočen do angličtiny, francouzštiny a španělštiny, které jsou oficiálními jednacími jazyky. Pořadatelé zajistili, vzhledem k velkému počtu zájemců, i simultánní překlad do japonštiny. Přes proklamovanou dostupnost pro členy UNIMA je cesta do Austrálie včetně pobytu nákladnou záležitostí, a navíc budí dojem, že se jedná o akci s komerční příchutí. Pořadatelé totiž neposkytují členům UNIMA žádné výrazné slevy na ubytování ani na festivalový pas, jehož cena činí 470 AUD. Navíc je nutné platit vstupenky na jednotlivá představení, z této povinnosti nejsou vyjmuti ani členové Exekutivy. I proto existují obavy, zda si bude moci nákladnou cestu do Austrálie a následný pobyt uhradit i potřebné množství radů UNIMA a také dalších zájemců.

Od 3. – 12. dubna 2008 proběhne Světový festival UNIMA, který doprovodí jednání Kongresu. Představí se na něm 18 australských loutkářských souborů, 5 souborů z Evropy, 2 divadla z Kanady, 3 divadla z Japonska a 1 z Jižní Afriky. Z České republiky vybrali pořadatelé Divadlo ANPU Praha s inscenací Romeo a Julie. Řada souborů se po festivalu vydá na turné po dalších australských městech včetně největších na východním pobřeží.

Součástí Kongresu a festivalu jsou nejen výstavy, ale také „Professional Development Keynotes“, loutkářské dílny, přednášky, panelové diskuse i odborná kolokvia, ve kterých figuruje jako jedna z nejvytíženějších pozvaných osobností – český loutkářský scénograf Petr Matásek.

Pořadatelé usilují i o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, nápadem „Milion Puppets Project“. Ten na svém začátku oslovil příznivce loutkového divadla ve všech světadílech, aby do Perthu posílali své vlastnoručně vyrobené loutky, které se stanou součástí „milionového souboru“. Loutky budou vystaveny v koncertní síni města Perth během „Karnevalového dne“, v němž by měl být rekord oznámen.

K dosažení cíle přispěje i cesta dvou loutkářských minibusů, které budou křižovat celou Austrálii, každý s vlastním itinerářem a setkají se v Perthu. Na cestě neminou červené pouště západní Austrálie a navštíví i řadu vnitrozemských měst a škol, kde budou propagovat a prezentovat loutkářskou profesi a realizovat s dětmi workshopy s výrobou loutek, které se rovněž stanou součástí projektu.

Přejeme pořadatelům hodně štěstí!

Stanislav Doubrava

Loutkář 1/2008, s. 9.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.