Malíková, Nina: Zpráva o činnosti českého střediska UNIMA v roce 2007 aneb Od Přeletu 2006 k Přeletu 2007

Předsednictvo Českého střediska UNIMA pracovalo ve složení: Malíková (předsedkyně), Dubská, Dvořák, Exnarová, Filcík, Novák, Doubrava, Blecha, Bečka, Pecháček, Zámečníková.

Výbor střediska UNIMA se sešel ke třem společným schůzím.

Na základě výzvy generálního sekretariátu UNIMA České středisko již počtvrté iniciovalo oslavu Dne loutkového divadla (21. 3.). K tomuto výročí bylo divadlům a souborům zasláno provolání k tomuto významnému loutkářskému svátku a v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi proběhl Den otevřených dveří.

Spolu s Centrem českých loutkářů – Národním divadlem marionet, s Uměleckou scénou Říše loutek a s časopisem Loutkář se podílelo středisko na organizaci projektu Slavnost UNIMA/UNIMA Festum. Druhý ročník akce proběhl v dne 20. 5. 2007 v prostorách divadélka Říše loutek. Program probíhal nepřetržitě od odpoledních hodin do večera a byl zakončen v klubu divadla Společenským setkáním na počest 95. výročí nejstaršího českého kulturního a divadelního periodika – časopisu Loutkář.

Zasedání exekutivy v Liberci a Okno do českého loutkářství

České středisko tradičně spolupracovalo na přijetí zahraničních hostů UNIMA při festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka v Liberci. K účasti na přehlídce a k předcházejícímu jednání byl tentokrát pozván celý exekutivní výbor UNIMA (19. – 26. 6. 2007). Středisko v rámci programu Mateřinky zajistilo přijetí hostů v Praze, pomohlo s jejich přejezdem do Liberce a zorganizovalo vstup Exekutivy a dalších zahraničních hostů festivalu na výstavu Pražské Quadriennale 2007. Jednání Exekutivy a slavnostní večeře s reprezentanty města Liberce se zúčastnila za České středisko UNIMA jeho předsedkyně Nina Malíková. V doprovodném programu jednání Exekutivy byla i vernisáž výstavy českého loutkářství připravená pracovníky Moravského zemského muzea v Brně (pod vedením kurátora výstavy dr. Jaroslava Blechy) v Oblastní galerii v Liberci. Většinu exponátů, kterou mohli vidět návštěvníci Mateřinky bude představena ve španělské Tolose ve dnech 24. 11. – 3. 12. 2007. Jde o akci, kterou České středisko UNIMA ve spolupráci se Sdružením profesionálních loutkářů a Moravským zemským muzeem připravovalo dva roky. Výsledkem této aktivity je, že se na přelomu listopadu a prosince letošního roku v rámci Mezinárodního loutkářského festivalu Titirijai 07 (Loutky) ve španělské Tolose uskuteční historicky nejrozsáhlejší, mnohotvárná a důstojná zahraniční prezentace českého loutkového divadla pod názvem Okno do českého loutkářství.

Přehlídky a festivaly

Středisko udělilo záštitu mezinárodnímu loutkářskému festivalu – bienále Spectaculo Interesse (Ostrava). Organizátoři festivalu nabídli účast na této významné události i členům předsednictva Českého střediska. Pozvání hostitelů využili: Stanislav Doubrava, Jaroslav Blecha, Alice Dubská a Nina Malíková.

Středisko se podílelo na přípravě Přeletu nad loutkářským hnízdem (2. – 4. 11. 2007) a v jeho rámci zorganizovalo každoroční Valnou hromadu členů. Spolupracovalo s KALD DAMU i na zajištění mezinárodní účasti na sympoziu „Interakce komponentů jevištního díla v mezinárodní konfrontaci“, které bylo součástí přehlídky a významnou propagací českého loutkářství. K Přeletu byla svolána tisková konference, která také sloužila jak k propagaci Českého střediska UNIMA, tak českého loutkářství vůbec.

Výbor střediska zorganizoval každoroční anketu Erik o nejzajímavější loutkářský počin uplynulé sezóny.

Další aktivity českého střediska

České středisko UNIMA podpořilo podpisovou akci za zachování Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, které má ve svých sbírkách řadu darů národních středisek UNIMA a vzniklo přímo na popud této mezinárodní organizace.

Bylo zajištěno také odeslání obrazového materiálu pro již snad definitivní verzi WEPA (Světové loutkářské encyklopedie), která by měla být v knižní podobě a francouzské jazykové verzi představena na kongresu v australském Perthu na jaře roku 2008.

O aktualitách z generálního sekretariátu UNIMA a zajímavostech z českého centra informovalo středisko pravidelně na stránkách časopisu Loutkář a samozřejmě také na svých webových stránkách www.divadlo/unima.cz.

Práce střediska zahrnuje pravidelně i přijetí zahraničních hostí z partnerských zemí – tak tomu bylo v případě přijetí hostů z UNIMA – Turecko (pomohli jsme s jejich kontaktem na DAMU a splnili programové nároky jejich projektu, ve kterém bylo navázání styků k českými loutkáři) a s představiteli UNIMA – Argentiny, kde je v jednání dokonce projekt výstavy českých loutek podávaný letos na podzim prostřednictvím grantu Správy českých center.

Celkově lze shrnout, že se v posledních dvou letech České středisko a především jeho předsednictvo – výrazně soustředilo na ofenzivní propagaci českého loutkářství doma i v zahraničí.

Na Valné hromadě Českého střediska UNIMA (3. 11. 2007), která se konala tradičně při Přeletu nad loutkářským hnízdem bylo zvoleno nové předsednictvo: Marek Bečka, Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Jan Dvořák Alice Dubská, Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Jan Kostroun, Nina Malíková a Petra Zámečníková. Tajemnicí Českého střediska je Alena Kulhánková. Nový předseda Českého střediska bude zvolen na první schůzi předsednictva, která se bude konat v lednu a podle návrhu Aleny Exnarové by měla být výjezdní, tentokráte do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

Loutkář 6/2007, s. 268.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.