Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

pls: SAL

Koutek SAL

Zasedání Rady SAL

8. září t. r. se konalo podzimní zasedání Rady SAL. V první části jednání, které se zabývalo organizačními otázkami, bylo konstatováno, že došlo ke zlepšení plnění členských povinností souboru, neboť většina členských příspěvků byla zaplacena. Také byl zaznamenán růst členské základny. Dále se Rada zabývala přehlídkami, které bude SAL v příštím roce pořádat. Na prvním místě je to 8. přehlídka individuálních výstupů s loutkou, dále pak 33. festival pražských amatérských loutkářů pro soubory z Prahy a Středočeského kraje, který proběhne 28. – 30. března 2008, a podzimní Raškovy Louny. V další části se Rada rovněž zabývala hodnocením poslední Loutkářské Chrudimi a přípravou festivalu Čechova Olomouc, kterou SAL také spolupořádá. Mezi významné akce patří také uspořádání přehlídek Loutkářské letice, které budou probíhat mimo hlavní sezonu souborů v Rakovníku a Přerově na jaře příštího roku. Další zasedání rady SAL se bude konat 8. prosince t. r.

Petice SAL za zachování Muzea loutkářských kultur v Chrudimi

Vedení SAL v minulém období zaznamenalo hlasy, které hovoří o možné likvidaci MLK, které je jedinečnou organizační, badatelskou a publikační institucí a které soustřeďuje velkou sbírku loutek, dekorací a dalších materiálů z celého světa. Rada SAL se obrátila na své členy se žádostí o stanoviska, kteří zcela jednotně se vyjádřili pro zachování MLK a zabezpečení jeho činnosti. Na základě těchto stanovisek Rada zpracovala petice, které protestují proti možné likvidaci MLK či omezení jeho činnosti a žádá o zjednání nápravy v této věci. Petice byla odeslána na Ministerstvo kultury ČR, hejtmanu Hradeckého kraje a starostovi města Chrudimě. Rada očekává, že se peticemi budou příslušné orgány vážně zabývat a že ve věci a hlavně v nalezení potřebných finančních prostředků budou dostatečně rázní.

50 let pražského Kováčku

V roce 1955 se sešlo několik nadšenců v Národním domě Kovoprůmyslu na Smíchově, aby zde založilo loutkové divadlo. To se také stalo a o dva roky později se zde konala první premiéra tehdy hry Princezna Solimanská. Tehdy u založení stáli loutkáři Vítovcová, Ryšavý a Anděl. Za 50 let trvání soubor Kováček připravil 74 premiér, které byly uvedeny 2 200 představeních pro více než 80 000 diváků. Mezi úspěchy souboru patří také několik vystoupení na LCH. Od roku 1992 se však soubor potýká s mnoha problémy, které souvisejí se ztrátou vlastní scény, která soubor orientují především na zájezdovou činnost. V sobotu 3. listopadu t. r. se v Muzeu Policie ČR konalo setkání členů souboru (minulých i současných) s řadou hostů, aby vzpomněli významného výročí Kováčku. Na setkání byl soubor oceněn Cenou Matěje Kopeckého, kterou zasloužilým kolegům uděluje Rada SAL SČDO.

Odborná Rada NIPOS ARTAMA

31. října se v Praze sešla Odborná rada v novém složení. Postavení SAL bylo v jejím složení významně posíleno. Vedle předsedy SAL Jana Péma se stal členem Rady také JUDr. Petr Slunečko. Rada se na svém jednání zabývala především hodnocením 56. Loutkářské Chrudimi. Projednala současně také propozice 57. LCH, která se bude konat ve dnech 29. června – 4. července 2008. Na LCH budou nominovány nebo doporučeny inscenace na základě rozhodnutí poroty některé postupové přehlídky. Opět se počítá s Okénkem loutkářských tradic, které bude věnováno marionetám.

-psl-

Individuální výstupy

První fáze přípravy VIII. Přehlídky individuálních výstupů s loutkou skončila. Vedení SAL se obrátilo na členské soubory a na soubory, které se individuální loutkářské práci již věnovaly, a také na soubory, které pracují na základních uměleckých školách. Koncem roku pak uvidíme, zda výzva byla úspěšná. Se svými přihláškami se loutkáři mohou přímo obrátit na ředitele přehlídky dr. Petra Slunečka (Praha 8, Za Sadem 213, 182 00, tel. 283 910 024) nejpozději do 30. prosince 2007.

2. fáze příprav započala v říjnu t. r. Souvisí s vytvořením diplomů, nákupem cen a s přípravou jednotlivých kol, která budou uspořádána dvě. 10. – 11. května to bude soutěž pro přihlášené z Prahy a českých krajů, 17. – 18. května pro účastníky z Moravy. Náhradním kolem bude pak soutěž o týden později v Rakovníku. Kola v Přerově a Rakovníku budou součástí přehlídek Loutkářské letnice. Finále celé akce pak proběhne v rámci festivalu Loutkářská Chrudim.

Nebude jistě bez užitku na tomto místě zopakovat, že podle pravidel akce účast na ni nesouvisí se členstvím přihlášeného v SAL či jiné organizaci. Přehlídky se může zúčastnit každá obyvatel ČR starší 6 let. Ve výstupu, který by měl být delší než pět minut, mohou vystoupit maximálně 3 loutkáři. Očekává se účast učitelek mateřských škol a dalších pedagogických pracovníků. Rada SAL očekává, že se na VIII. ročník přehlídky přihlásí řada zájemců, i když počty účastníků z prvních ročníků zdaleka nebudou překonány.

Loutkář 6/2007, s. 246.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.