Loutkar.online

Malíková, Nina: Přečetli jsme za vás

Po téměř šestileté pauze se znovu v edici charlevilleského Mezinárodního loutkářského institutu objevuje odborníky vysoce ceněná revue PUCK. Čtrnácté číslo(vyšlo v prosinci 2006) je tématicky vymezeno jako Mýty o loutce (Les mythes de la marionnette) a najdete zde řadu historických studií, ale také reflexí současných inscenací vycházejících či dotýkající se jak mýtů zpracovaných loutkovým divadlem či mýtům o loutce samotné. Úvodní článek Myslet lidsky šéfredaktorky revue (a významné italské historičky divadla) Brunelly Eruli má na úvodní stránce titulní list prvního vydání Čapkovy hry R.U.R! V článcích, které rozhodně stojí za pozornost, přináší pohled na antická „neurospasta“ Maurizio Bettini (Neurospaston mezi životem a smrtí. Poznámky o antické loutce/Le neurospaston entre vie et mort. Notes sur la marionnette antique), Lucie Rault se zabývá Loutkami a rituály v Číně/Marionnettes et rituels en Chine, ze stejné oblasti čerpá i Fan Pen Chen (Stíny a mýty/Ombres et mythes). V tomto čísle PUCKu najdete ještě články o loutkách v Indonésii, v Indii i historii a příběhy hrané pověstnými sicilskými marionetami. Méně známou podobu španělského loutkového divadla představuje Jesús Rubio Jiménez v článku Klišé „svět jako loutkové divadlo“ ve Španělsku XIX. století/Le cliché du „monde comme théatre de marionnettes“ en Espagne au XIX. siecle. A mohla bych jmenovat jeden článek za druhým – od popisu dekadentních loutek spjatých s Rainerem Maria Rilkem až po pohled na současné loutkové divadlo v Africe či Rusku (pozoruhodné moskevské divadlo Lyllicien pracující s miniaturními loutkami).

Revue PUCK změnila formát, z časopisu se stala kniha, ale nic nezměnila na svém nadstandardním, zajímavém obsahu s výtečným grafickým zpracováním. V současnosti redakce PUCKu připravuje č. 15, které se bude věnovat loutce ve filmu a v této souvislosti už oslovila české autory. Na podzim 2007 si tedy budou moci čtenáři v PUCKu přečíst mimo jiné i o české škole animovaného filmu, o Jiřím Trnkovi i Janu Švankmajerovi.

Loutkář 1/2007, s. 10.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.