Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Ozábalová, Ivica: Bábkarské festivaly na Slovensku

BÁBKARSKÁ BYSTRICA

Je festivalom slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a vybranými súbormi sveta.

Festival sa koná od roku 1977. Najprv prebiehal ako festival slovenských profesionálnych bábkových divadiel, od roku 1994 sa stal medzinárodným, so zameraním na tvorbu bábkových divadiel a súborov krajín tzv. Visegrádskej štvorky. Cieľom festivalu je vytvoriť priestor a podmienky pre tvorivú spoluprácu a vznik medzinárodných projektov.

Festival je bienálny, koná sa každý párny rok na jeseň v meste Banská Bystrica. Roku 2006 prebehne už jeho 15. ročník. Hlavným organizátorom festivalu je Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica.

STRETNUTIE – SPOTKANIE – TALÁLKOZÁS – SETKÁNÍ

Pod týmto názvom sa roku 2006 uskutočnil už 8. ročník festivalu bábkarských vysokých divadelných škôl krajín Visegrádskej štvorky. Stretávajú sa na ňom študenti – budúci režiséri, dramaturgovia, scénografi a herci bábkových a alternatívnych divadiel a ich pedagógovia. Festival umožňuje prezentovať semestrálne, ročníkové a absolventské študentské práce. Poskytuje tiež priestor na konfrontáciu a výmenu skúseností s možnosťou realizovať spoločné workshopy.

Od roku 1999 sa koná každý rok na jar v meste Nitra. Hlavným organizátorom festivalu je Staré divadlo v Nitre.

HRÁME PRE VÁS

Prehliadka alternatívnych a bábkových divadiel pre deti s medzinárodnou účasťou v rámci bratislavského Kultúrneho leta.

Prehliadka, jediná svojho druhu na Slovensku, prináša kvalitnú divadelnú programovú ponuku aj v letnej sezóne, počas školských prázdnin. Nekonvenčné divadelné predstavenia sa hrajú každú nedeľu na nádvorí Bibiany v letných mesiacoch júl – august.

Prehliadka sa koná každoročne, roku 2006 prebehol šiesty ročník. Hlavným organizátorom podujatia je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave.

FESTIVAL ROZPRÁVKY PAVLA DOBŠINSKÉHO

Koncom roka 2005 zorganizovalo Bratislavské bábkové divadlo svoj prvý festival Rozprávky Pavla Dobšinského. Ako našepkáva názov, bol venovaný najvýznamnejšiemu slovenskému zberateľovi a rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému pri príležitosti 120. výročia jeho úmrtia.

Na festivale sa predstavilo všetkých päť slovenských profesionálnych bábkových divadiel a poslucháči Katedry bábkarskej tvorby VŠMU s inscenáciami hier klasických rozprávok.

Festival má ambíciu pokračovať ďalšími bienálnymi ročníkmi. Jeho hlavný usporiadateľ, Bratislavské bábkové divadlo, chce takýmto spôsobom oživiť záujem divadelných tvorcov a divákov o slovenskú a inonárodnú klasickú a ľudovú rozprávku.

BÁBKARSKÝ FESTIVAL MODRÝ KAMEŇ

Nádvorie stredovekého hradu Modrý Kameň z 13. storočia ožíva každý nepárny rok neobvyklým ruchom. Obsadia ho bábkari a bábky, ako aj nedočkaví diváci, najmä deti, aby sa počas víkendových dní v druhej polovici júna ponorili do sveta fantázie a rozprávok, do sveta bábkového divadla. Súčasťou bienálneho festivalu je seminár a pracovné dielne, zamerané na rozvoj detskej kreativity.

Na festivale vystupujú profesionálne bábkové divadlá a agentážne skupiny. Amatérske bábkarské súbory tu uvádzajú predstavenia hrané deťmi v spolupráci s centrami voľného času a základných umeleckých škôl. Na festivalovom dianí nechýbajú súbory zo zahraničia, najmä z blízkych susedných krajín Visegrádskej štvorky.

Hlavným organizátorom Bábkarského festivalu Modrý Kameň je Slovenské národné múzeum – Múzeum hračiek a bábkarských kultúr hrad Modrý Kameň v rovnomennom mestečku.

*

VISEGRÁDSKÝ LOUTKÁŘ

Bol to dobrý a užitočný nápad, koncipovať jedno číslo LOUTKÁŘE ako „visegrádske“. Informácií o tom, čo sa okolo nás v bábkarskom svete deje, nikdy nie je dosť. Už roku 1928, teda takmer pred 80-timi rokmi, vyšlo tzv. slovenské číslo LOUTKÁŘE. Dúfam, že to „visegrádske“ z roku 2006 si nájde svoj priestor na opakovanie, na ktoré nebudeme musieť čakať tak dlho!

Loutkář 5/2006, s. 230.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.