anonym: Vzpomínáme

21.10.1906 se narodil Vilém Majzner, poslední člen významného loutkářského rodu Majznerů, kteří v devatenáctém a počátkem dvacátého století hrávali svá loutková představení

v oblasti severních a východních Čech. Vystudoval Umělecko průmyslovou školu v Praze, aby pak převzal po otci a strýci kočovnou živnost. S tou skončil v 50.letech minulého století

a společně se svoji ženou, rovněž loutkářkou, se stal jedním z prvních členů profesionálního

loutkového divadla v Liberci, kde úspěšně působil řadu let a dál předával bohaté loutkoherec-

ké zkušenosti.

30.10. si připomeneme 135.let od narození akad.malíře Oty Bubeníčka, kterému společně se sochařem Ladislavem Šalounem, vděčíme za vznik loutkové scény Umělecké výchovy v Praze na Královských Vinohradech, která svojí činností ovlivnila umělecký rozvoj amatérského loutkářství v první polovině dvacátého století. Ota Bubeníček zde vytvořil dekorace pro více jak 350 inscenací, a současně odehrál přes sedm set představení. Byl jedinečný společník a bavič, znamenitý imitátor všech zvířecích hlasů. V oblasti malířské tvorby se převážně, jako žák prof.Mařáka, věnoval krajinomalbě.

9.11. si připomeneme 130 let od narození znamenitého loutkáře a divadelníka Václava Sojky-Sokolova. Jako zakládající člen loutkové scény Umělecké výchovy v Praze na Královských Vinohradech, byl dlouhá léta v kolegiu vedení této významné amatérské loutkové scény, jejím režisérem a znamenitým hercem. Dominoval zejména v roli Kašpárka, s kterým se ve dvacátých letech minulého století sedm let prezentoval ve vysílání Radiožurnálu, v seriálu čtených loutkových her. Byl také jedním z prvních generálních sekretářů UNIMA. K loutkovému divadlu přivedl i svého syna Václava, který vedle dlouhé řady uměleckých aktivit napsal řadu loutkových her, které se dodnes objevují na repertoáru amatérských i profesionálních divadel. Zemřel 21.10.1966.

Před 55. lety zemřel ing. František Čech, znamenitý loutkář, organizátor a především loutkářský dramatik, který napsal a vydal kolem 80. titulů, které ještě dnes patří do repertoáru našich amatérských scén. Svoji uměleckou činnost spojil s olomouckou loutkovou scénou Kašpárkovy říše, která patří mezi nejvýznamnější nejenom na Moravě.

Loutkář 5/2006, s. 194.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.