Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

Slunečko, Petr: Koutek SAL

Raškovy Louny

Ve dnech 28. – 29.10. se uskuteční přehlídka loutkářských souborů, která nese název 9. dostaveníčko loutkářů – Raškovy Louny. Hlavními pořadateli jsou domácí soubor Stálého loutkového divadla a SAL SČDO. Vedle domácího souboru

( Královna Koloběžka ), v Lounech dále vystoupí Kováček ( Tři prasátka ), Martínek Libáň ( Pohádka o slunci ), Klubíčko Cvikov ( Čertoviny ), OĎI Jaroměř ( O bílém hadovi ), Rakovník ( O perníkové chaloupce ) a Jiskra Praha ( Líná Barka ). Součástí přehlídky bude seminář o jevištní mluvě, který povede Hana Dostřelová a pietní akt u hrobu bývalého principála lounského divadla pana Rašky.

V Humpolci se slaví …

Loutkové divadlo v Humpolci jehož zřizovatelem je Městské kulturní a informační středisko, letos slaví 75. výročí činnosti loutkové scény a 100 let loutkářství na Humpolecku. K těmto oslavám soubor připravil ve výstavní síni muzea Dr. A. Hrdličky výstavu loutek a divadelních rekvizit. Výstava proběhla ve dnech 13.8. – 29.9. za velkého zájmu a pozornosti veřejnosti.

32. festival pražských amatérských loutkářů

Pražská výběrová přehlídka se bude konat ve dnech 23. – 25. března 2007 opět v Loutkovém divadle Jiskra v Praze 8, Kobylisích. Tentokrát bude určena pouze souborům z hl. města Prahy, neboť Středočeši konečně uspořádají vlastní výběrovou přehlídku v Rakovníku. Tuto skutečnost umožnil nárůst počtu loutkářských souborů v kraji. V září byly pražským souborům zaslány přihlášky na festival, aby ho bylo možné s dostatečným předstihem kvalitně připravit.

Vážený přátelé, loutkáři,

10. září 2005 proběhla v Praze další konference Skupiny amatérských loutkářů SČDO, která zvolila nové vedení zájmové organizace a stanovila hlavní záměry na příští 4-leté období.

Konference byla prodchnuta cílem zabezpečit renesanci organizace amatérských loutkářů. Co to znamená? Především navázat na vše dobré, co bylo v minulých letech vytvořeno, a současně se inspirovat u kořenů vzniku SAL, kdy organizace byla vlivnou, silnou a početnou institucí. Prakticky to znamená pořádat festivaly a přehlídky, zastávat zájmy amatérských loutkářů v nějrůznějších institucích, obnovit přehlídku individuálních výstupů s loutkou, zmapovat a pečovat o obnovu loutkového divadla v mateřských školách. Je toho dost, co by ještě bylo možné vykonávat, patří sem i oceňování zásluh loutkářů a jejich souborů.

K takové práci Vás nové vedení SAL chce všechny pozvat. Co je proto třeba vykonat?

Jen vstoupit do SAL SČDO.

Členství v SAL může být realizováno ve třech rozdílných formách. Jednak se mohou stát členy SAL jednotliví členové souborů. Druhá forma vychází z členství několika členů souboru. Konečně třetí forma, ta nejvýznamnější, kdy se členem SAL stává celý soubor. Takový soubor je pak členským souborem SAL. Členský příspěvek činí v prvních dvou formách 100 Kč za 1 člena či individuálního člena. Členské soubory platí členské příspěvky ve výši 80 Kč za 1 člena souboru.

V případě zájmu souborů nebo jednotlivců se lze obrátit na adresu sídla SAL:

Pém Jan

Loutkářský soubor Před Branou

V Hradbách 2311

269 01 Rakovník

Loutkář 4/2006, s. 184.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.